Dodano produkt do koszyka

Edra Urban & Partner

Opcje przeglądania

Rozwiń
  • Zakres cen
  • usuń filtry

Podstawy USG psów i kotów. Jak zacząć i się nie zniechęcić

Książka

Podstawy USG psów i kotów. Jak zacząć i się nie zniechęcić

Borawski W.

Jeżeli sięgnąłeś po tę książkę, zapewne zaczynasz właśnie swoją przygodę z ultraso­nografią. A może już zacząłeś, ale czujesz, że świat szarości ciągle skrywa przed Tobą wiele tajemnic i trochę Cię przeraża? Nie martw się! Ja też kiedyś zaczynałem. Za pośrednictwem tej książki postaram się przekazać Ci wszystko to, co chciałbym wte­dy usłyszeć. Zarówno o pułapkach, które na Ciebie czekają, jak i satysfakcji z dobrze przeprowadzonego badania.

Czytając kolejne rozdziały zgłębisz tajniki badania poszczególnych narządów, do­wiesz się, jak powinny wyglądać prawidłowo, i co się z nimi dzieje w przebiegu naj­częstszych jednostek chorobowych. Postaram się zwrócić Twoją uwagę na różnice w badaniu psów i kotów, ale również podkreślić podobieństwa. Naukę ułatwią Ci nie tylko zdjęcia, ale również liczne filmy.

Wszystkie informacje zawarte w książce starałem się przedstawić w najprostszy, przy­stępny dla każdego sposób, tak aby przyswajanie wiedzy podczas jej czytania było przyjemnością, a nie obowiązkiem. Mam nadzieję, że zarówno mnie, jak i Was czeka niezapomniana i pełna przydatnej wiedzy przygoda.

Spróbujemy?

dr wet. Wojciech Borawski

Dostępność:

Ilość:

Cena: 69.00 zł 56.71 zł Do koszyka

Ból w chorobach reumatycznych

Książka

Ból w chorobach reumatycznych

Corr M.

Choroby reumatyczne to szerokie spektrum chorób, w przebiegu których najczęstszym objawem, a jednocześnie najbardziej uciążliwym jest ból.
Ból w chorobach reumatycznych jest najczęściej bólem przewlekłym, w którym standardowe leczenie przeciwbólowe często jest nieskuteczne. Utrzymywanie się bólu mimo stosowanego skutecznego leczenia immunomodulującego w zapalnych autoimmunologicznych chorobach reumatycznych, m.in. takich jak reumatoidalne zapalenie stawów czy toczeń rumieniowaty układowy, powoduje negatywną ocenę stosowanego leczenia przez pacjenta i jest dużym wyzwaniem dla lekarza reumatologa. Ból towarzyszy też chorobie zwyrodnieniowej, gdzie możliwości jego leczenia są bardzo ograniczone najczęściej ze względu na wiek chorych i liczne schorzenia współwystępujące.
W niniejszej książce omówione są wszystkie aspekty dotyczące bólu w chorobach reumatycznych, włączając podstawy patofizjologii, poprzez rozpoznawanie, zróżnicowanie i leczenie z oceną jego skuteczności.
Poszerzenie swojej wiedzy na podstawie niniejszego opracowania będzie na pewno przydatne w codziennej praktyce i pomoże w skuteczniejszym leczeniu bólu u chorych na choroby reumatyczne.
prof. dr hab. n. med. Brygida Kwiatkowska
Z Przedmowy

Dostępność:

Ilość:

Cena: 89.00 zł 73.16 zł Do koszyka

Immunologia

Książka

Immunologia

Od pierwszego wydania podręcznika w 2017 r. w nauce dokonał się istotny postęp w rozumieniu wielu zjawisk i mechanizmów zależnych od prawidłowego funkcjonowania układu odpornościowego, a także zaburzeń jego aktywności skutkujących licznymi patologiami. W myśl słów Johna Dewey’a: „Jeśli uczymy dzisiejszych uczniów tak, jak uczyliśmy wczoraj, okradamy ich z przyszłości”*, podjęliśmy decyzję o przygotowaniu drugiego wydania niniejszej publikacji z dziedziny immunologii, zwracając szczególną uwagę na uaktualnienie problematyki dotyczącej podstawowych zagadnień transplantologicznych oraz związanych z wrodzonymi błędami odporności. Istotnym wzbogaceniem opracowania jest nowy rozdział dotyczący pokarmowych reakcji alergicznych oraz pogłębiona dyskusja poświęcona kontrowersjom narosłym wokół szczepień ochronnych i różnorodnym aspektom pandemii COVID-19. W odpowiedzi na oczekiwania Czytelników w odmienny sposób ujęto, między innymi, zagadnienia dotyczące odporności w nowotworzeniu oraz mechanizmów regulacji odpowiedzi odpornościowej, a także uszczegółowiono i poszerzono rozdział poświęcony diagnostyce immunologicznej.
Mamy nadzieję, iż wprowadzone zmiany zostaną przychylnie przyjęte przez szerokie grono Czytelników, przyczyniając się do zrozumienia i popularyzacji wiedzy z zakresu immunologii podstawowej i klinicznej.
prof. Krzysztof Bryniarski i prof. Maciej Siedlar

Dostępność:

Ilość:

Cena: 129.00 zł 106.03 zł Do koszyka

Bestseller

Merritt Neurologia tom 2

Książka

Merritt Neurologia tom 2

Obecne 14. wydanie Neurologii Merritta w pełni zaktualizowano; dokonano obszernych zmian i uzupełnień, aby odzwierciedlić postęp, jaki dokonał się w ostatnich latach w badaniach nad chorobami neurologicznymi. Uwzględniono nowe i wyłaniające się sposoby leczenia chorób, w odniesieniu do których nie istniała wcześniej skuteczna farmakoterapia. Nowe materiały uwzględniają uaktualnione dane na temat metod obrazowania i leczenia interwencyjnego w udarze mózgu, najnowsze leki wprowadzone do terapii migreny, padaczki i stwardnienia rozsianego, a także nowe rozdziały na temat opieki neurologicznej w krajach rozwijających się, neurologicznych następstw COVID-19, encefalopatii w przebiegu sepsy, a także medycyny uzależnień.
Inne wprowadzone zmiany to dalsza ewolucja unikatowej i kolorowej oprawy graficznej, jeszcze więcej algorytmów, diagramów oraz ilustracji. Główną ideą, która przyświecała nam z myślą o naszych Czytelnikach, było dostarczenie im uporządkowanych i bogatych w dane kliniczne informacji w sytuacjach, w których będą ich potrzebować – przy łóżku pacjenta, w gabinecie, a nawet podczas wirtualnych sesji klinicznych. Wprawdzie Internet jest pełen wiadomości, ale to Neurologia Merritta zawiera informacje przygotowane przez ekspertów – spójne i godne zaufania.

Dostępność:

Ilość:

Cena: 429.00 zł 352.62 zł Do koszyka

Fizjologia Nettera do kolorowania

Książka

Fizjologia Nettera do kolorowania

Mulroney S.E.

Abstrakcyjne koncepcje, procesy i cykle stają się zrozumiałe i łatwe do zapamiętania!

Zapoznanie się z tekstem, wykonywanie określonych ćwiczeń, a następnie odpowiadanie na pytania sprawdzające niezwykle ułatwiają zrozumienie i utrwalenie omawianych zagadnień.

W podręczniku:
• Ponad 100 kluczowych tematów z dziedziny fizjologii, omówionych z wykorzystaniem czytelnych rycin.
• Ćwiczenia do kolorowania, pomagające zrozumieć i zapamiętać skomplikowane zagadnienia.
• Uwagi kliniczne, które łączą nauki podstawowe z zagadnieniami klinicznymi.
• Pytania kontrolne, pozwalające usystematyzować, powtórzyć i sprawdzić swoją wiedzę.

Dostępność:

Ilość:

Cena: 89.00 zł 73.16 zł Do koszyka

Postępowanie usprawniające w mózgowym porażeniu dziecięcym

Książka

Postępowanie usprawniające w mózgowym porażeniu dziecięcym

Domagalska-Szopa M., Szopa A.

Leczenie dzieci z mózgowym porażeniem dziecięcym (MPD) – z definicji – jest leczeniem objawowym, którego najistotniejszym elementem jest fizjoterapeutyczne postępowanie usprawniające. Obraz kliniczny MPD jest znacznie międzyosobniczo zróżnicowany, ponieważ zależy nie tylko od charakteru, lokalizacji, rozległości oraz stopnia ciężkości uszkodzenia OUN, lecz także od indywidualnych predyspozycji poziomu aktywności mechanizmów plastyczności mózgu. Wszystko to składa się na niezwykle złożony, indywidualny i dodatkowo zmieniający się wraz z dojrzewaniem ośrodkowego układu nerwowego (OUN) obraz zaburzeń rozwojowych dziecka z MPD i narzuca konieczność indywidualnego oraz stale aktualizowanego podejścia do stanu pacjenta, w tym zarówno diagnostycznego, jak i terapeutycznego.
Mimo znaczących osiągnięć w diagnostyce i terapii dzieci z MPD w ciągu ostatnich lat, skuteczność leczenia jest nadal odległa od oczekiwań społecznych. Ciągle trwają poszukiwania nowych, przynoszących rezultaty metod, form i sposobów usprawniania dzieci z MPD.
W ramach prezentowanego opracowania skoncentrowano się zatem na zebraniu i przedstawieniu aktualnej wiedzy na temat klinicznych podstaw MPD oraz metod wczesnego rozpoznawania zaburzeń ruchowych pochodzenia ośrodkowego prognozujących MPD, a także metod i środków służących do kompleksowego postępowania usprawniającego. Przedstawiona tematyka będzie pomocna studentom kierunku fizjoterapii, osobom realizującym specjalizację z fizjoterapii czy absolwentom tego kierunku studiów, którzy pracują lub rozpoczynają pracę z dziećmi z MPD, w opanowaniu wielu efektów kształcenia, dotyczących klinicznych podstaw fizjoterapii, samej fizjoterapii w zaburzeniach wieku rozwojowego, a także dużej części efektów kształcenia dotyczących diagnostyki funkcjonalnej oraz metod specjalnych stosowanych w wieku rozwojowym.
Z Przedmowy

Dostępność:

Ilość:

Cena: 79.00 zł 64.93 zł Do koszyka

Choroby skóry u pacjentów w podeszłym wieku w praktyce lekarza rodzinnego

Książka

Choroby skóry u pacjentów w podeszłym wieku w praktyce lekarza rodzinnego

Narbutt J.

Choroby skóry u pacjentów w podeszłym wieku w praktyce lekarza rodzinnego

Dostępność:

Ilość:

Cena: 89.00 zł 73.16 zł Do koszyka

Bestseller

ACLS. Zaawansowane czynności resuscytacyjne

Książka

ACLS. Zaawansowane czynności resuscytacyjne

Aehlert B.

Podręcznik w przystępny sposób, ale poparty aktualną wiedzą oraz doskonałej jakości rycinami i czytelnymi schematami ukazuje algorytmy postępowania w stanach zagrożenia życia. W książce przedstawiono nie tylko wiedzę teoretyczną, ale także liczne uwagi, porady i algorytmy o charakterze praktycznym, które mogą i powinny być wykorzystane w codziennej pracy zawodowej. Podręcznik obejmuje nie tylko kwestie związane z rozpoznawaniem stanów zagrożenia życia oraz podejmowaniem podstawowej i zaawansowanej resuscytacji krążeniowo-oddechowej, ale również podstawy pracy zespołowej i kierowania zespołem. Omówiono w nim też wentylację przyrządową i bezprzyrządową, monitorowanie zapisu EKG, defibrylację i inne formy elektroterapii. Szeroko opisano zagadnienia niewydolności oddechowej, rozpoznawania i leczenia zaburzeń rytmu serca, w tym bradykardii i tachykardii, postępowania w rytmach związanych z zatrzymaniem krążenia,
rozpoznawania i leczenia ostrych zespołów wieńcowych i udaru mózgu. Niezwykle cenne są opisy przypadków z praktyki klinicznej i pytania kontrolne wraz z ich dokładnym omówieniem.
Podręcznik ten będzie wartościową pomocą nie tylko dla uczestników kursów ACLS, do których stanowi doskonałe przygotowanie teoretyczne, ale także dla studentów ratownictwa medycznego, pielęgniarstwa i medycyny, dla lekarzy oraz stomatologów, fizjoterapeutów i pozostałych przedstawicieli zawodów medycznych.
Każda osoba zawodowo związana z ochroną zdrowia powinna zapoznać się z tym podręcznikiem, tak aby w przypadku nagłego zagrożenia życia pacjenta móc aktywnie uczestniczyć w działaniach ratunkowych. Publikacja stanowi też doskonałe źródło wiedzy teoretycznej dla starających się o uczestnictwo w kursach praktycznych.

Dr hab. Jacek Smereka, prof. UMW
Specjalista anestezjologii, intensywnej terapii i medycyny ratunkowej
Kierownik Katedry Ratownictwa Medycznego Uniwersytetu Medycznego we Wrocławiu

Dostępność:

Ilość:

Cena: 149.00 zł 122.47 zł Do koszyka

Testy laboratoryjne krwi. To proste

Książka

Testy laboratoryjne krwi. To proste

Hamilton P.

TESTY LABORATORYJNE KRWI to publikacja mająca na celu ułatwienie interpretacji wyników badań laboratoryjnych krwi.
Wystarczająco mała, aby można ją było łatwo ze sobą nosić i w razie potrzeby szybko przeglądać. Zawiera wszystko, co należy wiedzieć podczas analizy badań laboratoryjnych krwi, w tym główne nieprawidłowości najczęściej spotykane w praktyce klinicznej.

-Informacje przedstawione w przejrzystej i przystępnej formie
-Przypadki kliniczne
-Pytania wielokrotnego wyboru ułatwiające powtórkę
-Mały format publikacji, „do kieszeni fartucha”

Dostępność:

Ilość:

Cena: 69.00 zł 56.71 zł Do koszyka

Bestseller

Dermatoskopia w dermatologii ogólnej

Książka

Dermatoskopia w dermatologii ogólnej

Lallas A., Errichetti E.,Ioannides D.

Mam olbrzymią przyjemność oddać w Państwa ręce polskie wydanie Dermatoskopii w dermatologii ogólnej A. Lallasa, E. Errichettiego i D. Ioannidesa, unikalnej w swojej naturze, nowoczesnej monografii poświęconej diagnostyce nienowotworowych chorób skóry. Ten blisko 400-stronicowy podręcznik, będący owocem pracy międzynarodowego zespołu ekspertów, obejmuje zagadnienia inflamoskopii – czyli dermatoskopii chorób zapalnych, infektoskopii – czyli dermatoskopii chorób zakaźnych, entomodermatoskopii – czyli dermatoskopii chorób pasożytniczych, onychoskopii – dermatoskopii chorób aparatu paznokciowego, a także trichoskopii – czyli dermatoskopii chorób włosów i skóry owłosionej. W szczególnie przystępny i usystematyzowany sposób przybliża on czytelnikom najważniejsze i najczęściej spotykane w codziennej praktyce klinicznej jednostki chorobowe. Autorzy poszczególnych rozdziałów umiejętnie wiążą obrazy kliniczne chorób z dermatoskopowymi wzorami rozpoznań, każdorazowo omawiając ich korelacje histopatologiczne. Pozwala to czytelnikowi w pełni zrozumieć szczegółowy mechanizm ich powstawania, identyfikować objawy świadczące o aktywności i remisji choroby oraz postępach leczenia. Niewątpliwym atutem podręcznika jest bogata baza świetnej jakości ilustracji, uzupełnionych o czytelne opisy i wyraźne oznaczenia istotnych wzorów chorób skóry, włosów i paznokci. Autorzy poświęcili także sporo uwagi odmiennościom obrazów klinicznych i dermatoskopowych u pacjentów o ciemnej karnacji. W czasach kiedy z łatwością przemieszczamy się pomiędzy kontynentami, szczególnie ważna staje się znajomość chorób występujących w różnych regionachświat a i związanych z różnymi kulturami. Dużą pomocą praktyczną jest zbiór kilkunastu tabel umieszczony na końcu podręcznika, poświęcony diagnostyce różnicowej poszczególnych kategorii zaburzeń i poparty przykładowymi ilustracjami.
Przedmowa do wydania polskiego

Dostępność:

Ilość:

Cena: 189.00 zł 155.35 zł Do koszyka

Bestseller

Psychiatria. Tom 1

Książka

Psychiatria. Tom 1

Gałecki P., Szulc A.

W publikacji zawarto najnowsze wiadomości dotyczące etiologii, epidemiologii i terapii zaburzeń psychicznych.

Rozpoznania oparto na kryteriach Międzynarodowej Statystycznej Klasyfikacji Chorób i Problemów Zdrowotnych - ICD-11 i jest to pierwsza polska propozycja zapoznania się z nowymi kryteriami i wyjaśnienia najważniejszych różnic z wersją 10. tej klasyfikacji.

Pewne informacje podano w formie tabel oraz różnego rodzaju podsumowań i wyróżnień, tak aby podkreślić ich wartość edukacyjną.

Osoby zainteresowane znajdą w książce również opis kryteriów zaburzeń psychicznych zawartych w klasyfikacji Amerykańskiego Towarzystwa Psychiatrycznego - DSM-5.

Porównanie tych klasyfikacji (ICD-11 i DSM-5) pozwala prześledzić tok rozumowania autorów i ekspertów je tworzących, a także przeanalizować nowy sposób widzenia jednostek chorobowych z dziedziny psychiatrii, który jest ich podstawą.

Dostępność:

Ilość:

Cena: 159.00 zł 130.70 zł Do koszyka

Pediatria. Pytania testowe

Książka

Pediatria. Pytania testowe

Carroll W. , Lissauer T.

Celem niniejszej książki jest pomoc w utrwaleniu Twojej wiedzy z zakresu pediatrii oraz w powtórzeniu materiału przed egzaminami. Pytania są uzupełnieniem podręcznika Pediatria (wydanie 6.), zawierającego wszystkie podstawowe informacje, na bazie których opracowano pytania.
Nowe wydanie książki Pediatria. Pytania testowe zostało gruntownie zmienione, aby zapewnić jego aktualność, oraz uzupełnione o wiele nowych pytań i rycin.Przeznaczone jest ono przede wszystkim dla studentów medycyny, jednak powinno być również pomocne w powtórzeniu materiału osobom przygotowującym się do podyplomowych egzaminów pediatrycznych, takich jak część teoretyczna egzaminu członkowskiego Royal College of Paediatrics and Child Health lub egzaminu specjalisty znego w dziedzinie pediatrii. Do wszystkich pytań dołączono odpowiedzi opatrzone dodatkowymi komentarzami lub wyjaśnieniami pomagającymi w zrozumieniu i poznaniu tematu, a nie tylko sprawdzeniu, czy odpowiedź jest prawidłowa, czy nie.
Wykorzystaliśmy dwa formaty pytań: z jedną prawidłową odpowiedzią oraz pytania problemowe z dopasowaniem. Odzwierciedla to zmianę formy egzaminów z mniejszym wykorzystaniem pytań z wieloma prawidłowymi/ nieprawidłowymi odpowiedziami. Dołączyliśmy również kilka rycin w celu oceny zdolności rozpoznawania stanów klinicznych lub interpretacji wyników badań.
[Przedmowa]

Dostępność:

Ilość:

Cena: 89.00 zł 73.16 zł Do koszyka

Bestseller

Pediatria. Lissauer

Książka

Pediatria. Lissauer

Carroll W. , Lissauer T.

Szóste wydanie uznanego i wielokrotnie nagradzanego podręcznika Pediatria kompleksowo obejmuje program nauczania tego przedmiotu na uniwersytetach medycznych i podczas rezydentury. Tematy są dostępne dzięki licznym kolorowym obrazom, diagramom i analizom przypadków, a weryfikację ułatwiają wyróżnione kluczowe punkty i ramki podsumowujące. To sprawiło, że książka stała się pozycją ulubioną przez studentów medycyny, a także stażystów zbliżających się do klinicznych egzaminów specjalistycznych.

• Bogato ilustrowana setkami kolorowych obrazów i diagramów

• Studia przypadków wyjaśniające ważny lub złożony problem kliniczny

• Kluczowe wnioski i najbardziej istotne klinicznie fakty

• Pola podsumowujące, ułatwiające powtórkę

Każdy lekarz potwierdzi, że istnieją pewne kluczowe publikacje, które się pamięta i do których się odwołuje przez całą karierę zawodową. Źródłom tym, napisanym przez legendy świata medycyny, ufają rzesze studentów i lekarzy na całym świecie. Dla mnie ta książka to jedno z takich źródeł. Zawsze będzie zajmować honorowe miejsce na mojej półce.

Obejmuje ona wszystko, co student medycyny i początkujący pediatra musi wiedzieć, i robi to w sposób naprawdę wciągający, a jednocześnie bardzo praktyczny. Wystarczy wziąć do ręki i czytać…

Dr Ranj Singh

Staraliśmy się ułatwić proces nauki pediatrii, stosując styl wykładu i notatek, włączając w tekst liczne diagramy i schematy, a także ilustracje i obrazy, aby pomóc w rozpoznaniu ważnych objawów lub cech klinicznych. Aby uczenie się było bardziej interesujące, wyróżniliśmy kluczowe punkty i przypadki kliniczne. Ramki podsumowujące ważne fakty ułatwią powtarzanie materiału.

Książka została w pełni zaktualizowana – wiele rozdziałów napisano od początku, stworzono nowe schematy, wykonano dodatkowe ilustracje. Dodano nowe, oddzielne lub rozszerzone rozdziały dotyczące maltretowania dzieci, zagadnień genetycznych i globalnego zdrowia dzieci; zwracają one uwagę na rosnące znaczenie tych tematów w praktyce pediatrycznej.

Tom Lissauer i Will Carroll

Dostępność:

Ilość:

Cena: 189.00 zł 155.35 zł Do koszyka

Bestseller

Podstawy i biomechanika alignerowego leczenia ortodontycznego

Książka

Podstawy i biomechanika alignerowego leczenia ortodontycznego

R.Nanda

Powszechność leczenia ortodontycznego osób dorosłych jest już faktem. Przyczynił się do tego m.in. rozwój coraz mniej widocznych aparatów ortodontycznych. Wcześniej dużą popularnością wśród pacjentów w tej grupie wiekowej cieszyły się estetyczne aparaty stałe oraz aparaty językowe, obecnie to alignery przejmują pierwszeństwo w wyborze sposobu leczenia.

Pomysł wykorzystania sekwencji aparatów zdejmowanych znany był w ortodoncji od lat 40-tych ubiegłego wieku, ale to nowe technologie cyfrowe umożliwiają precyzyjne planowanie i etapowe przemieszczanie zębów za pomocą sekwencji nakładek. Obecnie alignery są już codziennością w większości praktyk ortodontycznych na świecie. Liczba pacjentów leczonych nakładkami rośnie lawinowo z roku na rok.

Książka PODSTAWY I BIOMECHANIKA ALIGNEROWEGO LECZENIA ORTODONTYCZNEGO stanowi podsumowanie aktualnej wiedzy na temat stosowania i skuteczności alignerów. Można z powodzeniem wykorzystywać je do leczenia większości wad ortodontycznych. Autorzy podkreślają to, dzieląc się swoim doświadczeniem klinicznym, opisując zalety i wady oraz wskazania i przeciwwskazania do stosowania alignerów u pacjentów w różnym wieku, łącznie z leczeniem hybrydowym z równoczesnym wykorzystywaniem aparatów stałych oraz nakładek.

Dr n. med. Beata Walawska-Zejdler

Dostępność:

Ilość:

Cena: 219.00 zł 180.01 zł Do koszyka

Bestseller

Prowadzenie praktyki weterynaryjnej. System, który działa

Książka

Prowadzenie praktyki weterynaryjnej. System, który działa

Kornfeld S.Z.

Sukces lecznicy zależy nie tylko od wiedzy i umiejętności medycznych właściciela i pracujących w niej lekarzy. Ta książka odkrywa to, co konieczne, aby stworzyć i prowadzić dobrze funkcjonującą praktykę weterynaryjną, która będzie cieszyć się świetną opinią i przyniesie właścicielowi i pracownikom ogromną satysfakcję.
Steve Z. Kornfeld w praktyczny i przejrzysty sposób pokazuje, jak branża weterynaryjna postrzegana jest przez klientów i uczy, jak osiągnąć sukces, odpowiadając na ich potrzeby.
Przekazane informacje pozwalają stworzyć system, który usprawni pracę każdej placówki. Gorąco polecam tę lekturę każdemu właścicielowi i menadżerowi praktyki weterynaryjnej.
lek. wet. Anna Dominiak, trener biznesu

Dostępność:

Ilość:

Cena: 149.00 zł 122.47 zł Do koszyka

Bestseller

Choroby błony śluzowej jamy ustnej

Książka

Choroby błony śluzowej jamy ustnej

R. Górska

Dostępność:

Ilość:

Cena: 149.00 zł 122.47 zł Do koszyka

Mikrochirurgia w endodoncji

Książka

Mikrochirurgia w endodoncji

Kim S., Kratchman S.

Mikrochirurgia w endodoncji

Dostępność:

Ilość:

Cena: 219.00 zł 179.92 zł Do koszyka

Bestseller

Zakażenia w ortopedii

Książka

Zakażenia w ortopedii

Chen A.F.

Skuteczne metody postępowania w infekcjach ortopedycznych oparte na dowodach naukowych Zakażenia w ortopedii są powszechnymi, potencjalnie wyniszczającymi, a czasem śmiertelnymi powikłaniami, które mogą wystąpić po każdym leczeniu chirurgicznym. Duża częstość występowania infekcji kości jest związana ze znaczną liczbą wykonywanych corocznie endoprotezoplastyk stawów. Sposoby postępowania mające na celu zapobieżenie, leczenie infekcji okołoprotezowych są przedmiotem międzynarodowych debat ekspertów, których efektem stało się powstanie Konsensusu dotyczącego postępowania w infekcjach narządu ruchu. Ustalenia Konsensusu znalazły także swoje miejsce w podręczniku Zakażenia w ortopedii.
Publikacja jest dedykowana praktykującym ortopedom, szkolącym się w dziedzinie ortopedii i traumatologii narządu ruchu rezydentom, ale także wszystkim tym, którzy na co dzień stykają się
z problemami infekcji kości i stawów oraz powikłań infekcyjnych urazów oraz planowych operacji. Zarządzający szpitalami oraz kierujący pracowniami bakteriologicznymi będą mogli aktualizować
swoją wiedzę w polskim wydaniu podręcznika. W publikacji przedstawiono aktualne informacje dotyczące profilaktyki, rozpoznawania, leczenia infekcji miejsca operowanego, infekcji okołoprotezowych, które wysuwają się na pierwsze miejsce na liście powikłań endoprotezoplastyki dużych stawów Autorzy należą do grona światowych ekspertów w tej dziedzinie, co gwarantuje jakość zawartych w nich rekomendacji.
Z przedmowy do wydania polskiego
Prof. dr hab. n. med. Jarosław Czubak
Kluczowe cechy
• Wysokiej jakości ryciny ilustrują i ułatwiają zrozumienie ważnych pojęć
• Liczne tabele zapewniają szybkie odniesienia i łatwy dostęp do najistotniejszych informacji
• Praktyczne wskazówki klinicystów z rozległą wiedzą fachową stanowią podstawę optymalnych strategii leczenia i umożliwiają uzyskanie lepszych wyników

Dostępność:

Ilość:

Cena: 139.00 zł 114.25 zł Do koszyka

Bestseller

OCT i OCTA w chorobach siatkówki

Książka

OCT i OCTA w chorobach siatkówki

Ehlers J.P.

Publikacja powinna bez wątpienia trafić w ręce praktykujących okulistów, którzy chcieliby wzbogacić swoje doświadczenie w zakresie diagnostyki i obrazowania unaczynienia siatkówki, gdyż zawarte tu informacje pozwalają na wiarygodną ocenę ewentualnych objawów chorobowych, a wysokiej jakości obrazy OCT i OCTA zapewniają wizualizację warstw tej części oka.
Wiadomości są tak uporządkowane, aby lekarz miał możliwość dokładnego i szybkiego zdiagnozowania choroby, a następnie monitorowania jej postępów i odpowiedzi na terapię. Podkreślone zostały istotne cechy obrazów OCT i OCTA omawianych jednostek klinicznych, co stanowi cenną i praktyczną wskazówkę w procesie diagnostycznym.
Zwięzłe opisy często występujących i rzadkich stanów chorobowych
Wiele wysokiej jakości obrazów OCT i OCTA reprezentatywnych dla poszczególnych stadiów choroby oraz omówienie innych metod diagnostycznych
Informacje pozwalające na szybkie rozpoznanie schorzeń niecharakterystycznych klinicznie
Opis możliwych rezultatów terapii i reakcji na leczenie
Omówienie faktów świadczących o stopniu zaawansowania schorzenia

Dostępność:

Ilość:

Cena: 159.00 zł 130.70 zł Do koszyka

Bestseller

Atlas patologii jamy ustnej u psów

Książka

Atlas patologii jamy ustnej u psów

Soto J.C.

Atlas zawiera ponad 400 zdjęć i rysunków przedstawiających patologie jamy ustnej psów, uzupełnionych informacjami o badaniach diagnostycznych pozwalających wykryć lub potwierdzić dane schorzenie. Taki układ książki ułatwia ustalenie właściwego rozpoznania oraz wprowadzenie odpowiedniego leczenia.
Publikacja może służyć jako źródło do identyfikacji i lepszego zrozumienia patologii jamy ustnej u psów w codziennej pracy lekarza weterynarii.

Dostępność:

Ilość:

Cena: 129.00 zł 106.03 zł Do koszyka

Bestseller

Aktywność fizyczna w psychologii zdrowia

Książka

Aktywność fizyczna w psychologii zdrowia

O’Connor P.J. , Buckworth J. , Dishman R.K.,

Oddajemy do rąk polskiego czytelnika podręcznik, który uzupełnia ważną lukę we współczesnej nauce, opartej w coraz większym stopniu na wielodyscyplinarnym podejściu do zagadnień związanych z człowiekiem. Treści w niej zawarte pokazują znaczenie aktywności fizycznej dla zachowania zdrowia, wpisują się zatem w treść starej maksymy wypowiedzianej w XVI w. przez Wojciecha Oczko – lekarza dwóch polskich królów: „ruch może zastąpić każdy lek, ale żaden lek nie zastąpi ruchu”.
O roli aktywności fizycznej w prawidłowym funkcjonowaniu psychicznym człowieka powiedziano już bardzo wiele. Jednak niezwykłą wartością niniejszej książki jest bogactwo wykorzystanych wyników badań naukowych prowadzonych na całym świecie.
Wychodzi ona naprzeciw oczekiwaniom stawianym wiedzy opartej na dowodach naukowych. Dowodów tych czytelnicy znajdą bardzo wiele. Dotyczą one na przykład zagadnień związanych z neuronalnymi mechanizmami aktywności fizycznej, neurofizjologią wysiłku fizycznego, konstrukcją programów interwencyjnych wspierających aktywność fizyczną, jak też podstawowych treści związanych z psychologią aktywności fizycznej, emocjami, nastrojem czy depresją.
Niniejsza publikacja kierowana jest zatem do środowiska akademickiego – studentów i pracowników – zajmujących się człowiekiem w wymiarze jego aktywności fizycznej i zdrowia psychicznego. Z całą pewnością skorzystają z niej wiele osoby studiujące psychologię, wychowanie fizyczne, sport, zdrowie publiczne i ci wszyscy, dla których aktywność fizyczna jest fundamentem zachowania zdrowia.

Dostępność:

Ilość:

Cena: 189.00 zł 155.35 zł Do koszyka

Bestseller

Medycyna ratunkowa Diagnostyka i leczenie

Książka

Medycyna ratunkowa Diagnostyka i leczenie

A. FT Brown, M. D Cadogan

Medycyna ratunkowa. Diagnostyka i leczenie.

Dostępność:

Ilość:

Cena: 169.00 zł 138.92 zł Do koszyka

Bestseller

Delirium

Książka

Delirium

Krupa S.

Delirum, to książka, która pozwala poznać problem majaczenia, a także zrozumieć człowieka, którego zagubiła choroba. Może się ona stać drogowskazem dla pracowników szpitali, którzy w swojej praktyce opiekują się takimi pacjentami. Lekarze, pielęgniarki, ratownicy medyczni i inni członkowie zespołów terapeutycznych, na co dzień borykają się z problemami, które dotykają osób z delirium w różnych grupach wiekowych. Ważna jest edukacja tych grup, ponieważ zaburzenie to dotyka ponad 50% pacjentów oddziałów pooperacyjnych. Treści przeplatane są wskazówkami i poradami, które mogą pomóc w zrozumieniu pacjenta.

Książka Delirium jest skierowana do każdej osoby pracującej z pacjentami zagrożonymi majaczeniem. Lekarze, pielęgniarki, ratownicy, rehabilitanci, dietetycy i inni członkowie zespołów terapeutycznych, na co dzień borykają się z trudnymi pacjentami, których dotyka delirium. Należy pamiętać, że również pacjenci i ich rodziny z powodzeniem poradzą sobie ze zrozumieniem tematyki. Ważna jest edukacja tych grup, ponieważ delirium dotyka ponad 50% pacjentów w oddziałach pooperacyjnych, a każdy znać może nagle stać się takim pacjentem. Pacjent w delirium jest zagubiony i często dopiero kontakt z rodziną może pomóc mu zrozumieć to, co się stało.

Zapraszam do lektury

Dostępność:

Ilość:

Cena: 59.00 zł 48.49 zł Do koszyka

Bestseller

Merritt Neurologia Tom 1

Książka

Merritt Neurologia Tom 1

Obecne 14. wydanie Neurologii Merritta w pełni zaktualizowano; dokonano obszernych zmian i uzupełnień, aby odzwierciedlić postęp, jaki dokonał się w ostatnich latach w badaniach nad chorobami neurologicznymi. Uwzględniono nowe i wyłaniające się sposoby leczenia chorób, w odniesieniu do których nie istniała wcześniej skuteczna farmakoterapia. Nowe materiały uwzględniają uaktualnione dane na temat metod obrazowania i leczenia interwencyjnego w udarze mózgu, najnowsze leki wprowadzone do terapii migreny, padaczki i stwardnienia rozsianego, a także nowe rozdziały na temat opieki neurologicznej w krajach rozwijających się, neurologicznych następstw COVID-19, encefalopatii w przebiegu sepsy, a także medycyny uzależnień.
Inne wprowadzone zmiany to dalsza ewolucja unikatowej i kolorowej oprawy graficznej, jeszcze więcej algorytmów, diagramów oraz ilustracji. Główną ideą, która przyświecała nam z myślą o naszych Czytelnikach, było dostarczenie im uporządkowanych i bogatych w dane kliniczne informacji w sytuacjach, w których będą ich potrzebować – przy łóżku pacjenta, w gabinecie, a nawet podczas wirtualnych sesji klinicznych. Wprawdzie Internet jest pełen wiadomości, ale to Neurologia Merritta zawiera informacje przygotowane przez ekspertów – spójne i godne zaufania.

Dostępność:

Ilość:

Cena: 429.00 zł 349.34 zł Do koszyka

Bestseller

Leczenie w neurologii

Książka

Leczenie w neurologii

Diener H.

Jeszcze 30 lat temu neurologia była uważana za dziedzinę o doskonałej diagnostyce, lecz ograniczonych możliwościach terapeutycznych. Od tego czasu nastąpiły wielkie zmiany. Pojawiły się nie tylko skuteczne terapie wielu chorób neurologicznych, ale również z dużą dynamiką następuje rozwój możliwości naukowego potwierdzenia metod leczenia.
W udarze mózgu główne postępy terapeutyczne dotyczą trombektomii u pacjentów z niedrożnością dużych tętnic zaopatrujących mózgowie, a w przypadku migotania przedsionków stosowania doustnych leków przeciwzakrzepowych, niebędących antagonistami witaminy K. W epilepsji pojawiły są zarówno nowe leki przeciwpadaczkowe, jak i lepsza terapia stanu padaczkowego, oparta na dowodach naukowych. Stwardnienie rozsiane wraz z innymi obszarami neuroimmunologii jest zagadnieniem o ekstremalnej dynamice, każdego roku następuje dopuszczenie do leczenia dwóch bądź trzech nowych substancji o działaniu immunomodulującym. Po raz pierwszy dostępne są również terapie postaci przewlekle postępującej stwardnienia rozsianego. W chorobie Parkinsona opracowano nowe metody leczenia zaawansowanych stadiów schorzenia. W przypadku migreny nowe podejście terapeutyczne w jej profilaktyce stanowią przeciwciała monoklonalne przeciwko CGRP.
Wynika z tego konieczność publikacji aktualnych podręczników dotyczących terapii neurologicznych, przedstawiających najnowszy stan wiedzy. Taką rolę spełnia Leczenie w Neurologii.

W książce:
najważniejsze informacje, zalecenia i ostrzeżenia (oznaczone „Uwaga”) oparte na dowodach naukowych,
krótkie opisy zasad postępowania.
odpowiednio dobrane algorytmy i tabele umożliwiające szybki przegląd informacji.

Publikacja przeznaczona dla neurologów, rezydentów, internistów i lekarzy rodzinnych.

Dostępność:

Ilość:

Cena: 159.00 zł 130.70 zł Do koszyka

Bestseller

Pokonać depresję. Podejście poznawcze

Książka

Pokonać depresję. Podejście poznawcze

Praktyczny przewodnik dla lekarzy psychiatrów, psychologów klinicznych oraz psychoterapeutów, omawiający krok po kroku leczenie szerokiego zakresu zaburzeń nastroju, w szczególności zaburzeń depresyjnych, oraz dostarczający niezbędnych narzędzi terapeutycznych. Wszystkie opisane metody zostały dogłębnie przetestowane w szeroko zakrojonych badaniach klinicznych i są poparte wieloletnimi doświadczeniami autorów.
Renomowana rada naukowa, składająca się z wybitnych specjalistów, zapewnia publikacji najwyższe standardy i najskuteczniejsze dostępne obecnie metody terapii.
W PUBLIKACJI M.IN.:
• opis strategii radzenia sobie z obniżonym nastrojem oparty na zasadach wielopłaszczyznowej terapii poznawczo-behawioralnej;
• praktyczne i poparte dowodami rozwiązania;
• sposoby monitorowania pacjentów.

Dostępność:

Ilość:

Cena: 79.00 zł 64.93 zł Do koszyka

Bestseller

Dermatologia psów i kotów. BSAVA

Książka

Dermatologia psów i kotów. BSAVA

Choroby skóry i uszu są często spotykanymi problemami w praktyce lekarza weterynarii małych zwierząt. Zmiany skórne wyglądają podobnie w różnych schorzeniach dermatologicznych i dlatego w rozpoznawaniu istotne jest logiczne podejście diagnostyczne uwzględniające ważne informacje wynikające z wywiadu i rozmaite badania możliwe do wykonania w miejscu opieki nad pacjentem, które mogą być pomocne w podejmowaniu decyzji terapeutycznych. Jako że odpowiedź na leczenie zależy od odpowiedniej identyfikacji przyczyny pierwotnej, ważne jest systematyczne podejście diagnostyczne „krok po kroku”.
Celem podręcznika Dermatologia psów i kotów jest skupienie się na istotnych klinicznie aspektach chorób dermatologicznych, podanych w przystępnej formie przyjaznej dla czytelnika.
Z Przedmowy

Dostępność:

Ilość:

Cena: 198.00 zł 162.75 zł Do koszyka

Bestseller

Choroby nosa i zatok przynosowych

Książka

Choroby nosa i zatok przynosowych

Książka ta ma na celu pomóc lekarzom w zaplanowaniu diagnostyki różnicowej w problemach rynologicznych, które napotykają w swojej praktyce w ambulatoriach, szpitalach lub na SOR. Autorzy omawiają prezentacje kliniczne i sposoby leczenia, uzupełniając je zdjęciami badań i procedur, aby ułatwić lekarzom ustalenie rozpoznania.
Książka zawiera zwięzłe opisy i podkreśla kluczowe plany leczenia najczęstszych schorzeń w zakresie nosa i zatok.
Łatwy do czytania i bogato ilustrowany odpowiednimi zdjęciami klinicznymi i schematami podręcznik Choroby nosa i zatok przynosowych będzie niezbędnym źródłem informacji dla otolaryngologów, lekarzy podstawowej opieki zdrowotnej, pielęgniarek i studentów.
Przedmowa

Dostępność:

Ilość:

Cena: 89.00 zł 73.16 zł Do koszyka

Medycyna bólu Bóle głowy i twarzy

Książka

Medycyna bólu Bóle głowy i twarzy

Waldman S.D.

Ból należy do podstawowych objawów w medycynie, a jego skuteczne leczenie jest jednym z najważniejszych wyzwań dla współczesnej medycyny. Zwłaszcza ból przewlekły,
przetrwały lub nawracający jest znaczącym problemem nie tylko dla pacjentów, ale także dla systemów opieki zdrowotnej.(...)
Autor w sposób bardzo przystępny, acz niezwykle dokładny opisuje współcześnie stosowane postępowanie diagnostyczne oraz lecznicze, z uwzględnieniem zarówno uwarunkowań
anatomicznych, jak i korelacji wyników badań diagnostycznych z obrazem klinicznym danego przypadku.
Dlatego też przekazując do rąk Czytelników podręcznik Ból głowy i twarzy z serii Medycyna bólu. Analiza przypadków klinicznych dr. S.D. Waldmana, jestem głęboko przekonany, że da on lekarzowi klinicyście możliwość zapoznania się z procedurami diagnostycznymi i terapeutycznymi stosowanymi w zespołach bólowych głowy i twarzy, również tych trudnych diagnostycznie. Podręcznik ten jest adresowany przede wszystkim do lekarzy zajmujących się na co dzień leczeniem chorych cierpiących z powodu ostrego lub przewlekłego bólu, głównie anestezjologów, neurologów. Mam jednakże nadzieję, że lektura tej książki będzie pomocna także lekarzom podstawowej opieki zdrowotnej w ich codziennej pracy z chorymi.
Prof. dr hab. n. med. Jerzy Wordliczek (Przedmowa)

Dostępność:

Ilość:

Cena: 110.00 zł 90.42 zł Do koszyka

Bestseller

Wielka Fizjoterapia Tom 2

Książka

Wielka Fizjoterapia Tom 2

Monografia obejmuje całościowe spojrzenie na zagadnienia fizjoterapii i jednocześnie uwzględnia szczegółowe działy medycyny.

Fizjoterapeuta powinien posiadać wiedzę do prowadzenia kompleksowego usprawniania leczniczego, w celu przywrócenia chorym pełnej lub maksymalnie możliwej do osiągnięcia sprawności fizycznej i psychicznej, zdolności do pracy i czynnego udziału w życiu społecznym. Podręcznik, który przekazujemy do Państwa rąk zawiera takie informacje a także treści związane z aktami prawnymi, niezbędnymi do skutecznego formalnoprawnego kierowania procesami usprawniania. Znaczenie książki podnosi bogaty zbiór rycin, który zapewne przyczyni się do lepszego procesu uczenia się. Zgodnie ze współczesnymi wymogami książka ma aspekt zarówno teoretyczny, jak i praktyczny.

Redaktorzy zaprosili do współpracy uznane i wybitne autorytety z różnych dyscyplin medycyny, nauk o zdrowiu i kultury fizycznej. Ze względu na fakt, że fizjoterapia jest niezbędną częścią medycyny, wśród autorów Wielkiej fizjoterapii obok fizjoterapeutów są więc także lekarze i inni pracownicy ochrony zdrowia stanowiący zespół niezbędny w realizacji zadań kompleksowej fizjoterapii. Szeroka współpraca merytoryczna jest koniecznością współczesnej fizjoterapii.

Autorzy dedykują monografię studentom fizjoterapii i medycyny, fizjoterapeutom, rehabilitantom oraz lekarzom różnych specjalności. Będzie także pomocna dla wszystkich osób zainteresowanych utrzymaniem jak najdłużej dobrego stanu zdrowia i jakości życia

Dostępność:

Ilość:

Cena: 149.00 zł 122.47 zł Do koszyka

Bestseller

Fizjoterapia małych zwierząt

Książka

Fizjoterapia małych zwierząt

M. Hohmann

Uwolnienie od bólu, poprawa mobilności, rozbudowa masy mięśniowej to tylko niektóre z długiej listy korzyści, które można osiągnąć dzięki fizjoterapii.
W książce Fizjoterapia małych zwierząt. Od rozpoznania do planu terapeutycznego omówiono całościowo proces leczenia – od badania klinicznego, przez rozpoznanie, do sporządzenia planu terapii.
Autorka dzieli się z czytelnikami swoim doświadczeniem w tworzeniu indywidualnych planów fizjoterapii i koncepcji szkoleniowych dzięki wskazówkom i analizom przypadków. Przedstawia różne metody i techniki terapii wraz z przykładami ich zastosowania.
Wszystkie ruchy są doskonale zilustrowane i mogą być natychmiast zaimplementowane w praktyce klinicznej z pacjentem.
Podręcznik skierowany jest nie tylko do osób, które już zajmują się fizjoterapią małych zwierząt, ale również do tych, które chciałyby zapoznać się z tą dziedziną od podstaw.

Dostępność:

Ilość:

Cena: 179.00 zł 147.13 zł Do koszyka

Wielka fizjoterapia. Tom 3

Książka

Wielka fizjoterapia. Tom 3

Monografia obejmuje całościowe spojrzenie na zagadnienia fizjoterapii i jednocześnie uwzględnia szczegółowe działy medycyny.

Fizjoterapeuta powinien posiadać wiedzę do prowadzenia kompleksowego usprawniania leczniczego, w celu przywrócenia chorym pełnej lub maksymalnie możliwej do osiągnięcia sprawności fizycznej i psychicznej, zdolności do pracy i czynnego udziału w życiu społecznym. Podręcznik, który przekazujemy do Państwa rąk zawiera takie informacje a także treści związane z aktami prawnymi, niezbędnymi do skutecznego formalnoprawnego kierowania procesami usprawniania. Znaczenie książki podnosi bogaty zbiór rycin, który zapewne przyczyni się do lepszego procesu uczenia się. Zgodnie ze współczesnymi wymogami książka ma aspekt zarówno teoretyczny, jak i praktyczny.

Redaktorzy zaprosili do współpracy uznane i wybitne autorytety z różnych dyscyplin medycyny, nauk o zdrowiu i kultury fizycznej. Ze względu na fakt, że fizjoterapia jest niezbędną częścią medycyny, wśród autorów Wielkiej fizjoterapii obok fizjoterapeutów są więc także lekarze i inni pracownicy ochrony zdrowia stanowiący zespół niezbędny w realizacji zadań kompleksowej fizjoterapii. Szeroka współpraca merytoryczna jest koniecznością współczesnej fizjoterapii.

Autorzy dedykują monografię studentom fizjoterapii i medycyny, fizjoterapeutom, rehabilitantom oraz lekarzom różnych specjalności. Będzie także pomocna dla wszystkich osób zainteresowanych utrzymaniem jak najdłużej dobrego stanu zdrowia i jakości życia.

Dostępność:

Ilość:

Cena: 169.00 zł 138.92 zł Do koszyka

RTG klatki piersiowej To proste

Książka

RTG klatki piersiowej To proste

Au-Jong I, Corne J.

RTG klatki piersiowej. To proste

Dostępność:

Ilość:

Cena: 69.00 zł 56.71 zł Do koszyka

Dermatologia pediatryczna

Książka

Dermatologia pediatryczna

Cohen B.A.

Dermatologia pediatryczna

Dostępność:

Ilość:

Cena: 189.00 zł 155.35 zł Do koszyka

Bestseller

Zapalenie błony naczyniowej oka

Książka

Zapalenie błony naczyniowej oka

Sandhu H.S., Kaplan H.J.

W książce przedstawiono prawdziwe przypadki zapalenia błony naczyniowej oka z całego spektrum chorób zapalnych, zespołów maskujących, schorzeń idiopatycznych, chorób zapalnych
z objawami ogólnoustrojowymi oraz chorób dotyczących wieku dziecięcego. Dużą wartością publikacji jest bardzo czytelny, łatwy do zrozumienia i zapamiętania informacji układ prezentowanej treści: opis przebiegu choroby na podstawie wywiadu i badania przedmiotowego, omówienie procesu diagnostycznego i postępowanie terapeutyczne. Przeanalizowano także bardziej złożone przypadki, których leczenie nie postępuje zgodnie z przewidywaniami, skłaniając do ponownego rozważenia diagnozy lub postępowania.
Publikacja jest skierowana do okulistów, specjalizujących się w diagnozowaniu i leczeniu zapalenia błony naczyniowej, ale także do rezydentów i lekarzy na każdym etapie praktyki okulistycznej i w gabinetach lekarzy rodzinnych.
W książce m.in.:
• ponad 80 prawdziwych, często nietypowych przypadków zapalenia błony naczyniowej
• unikalne sytuacje kliniczne odzwierciedlające codzienną praktykę kliniczną
• metody obrazowania diagnostycznego, w tym optyczna koherentna tomografia (OCT), angiografia optycznej koherentnej tomografii (OCTA), angiografia fluoresceinowa (FA) i angiografia z użyciem zieleni indocyjaninowej (ICGA)
• algorytmy diagnostyczne ułatwiające podjęcie decyzji odnośnie do leczenia, również w sytuacjach, gdy stan pacjenta nie poprawia się zgodnie z oczekiwaniami
• liczne fotografie, m.in. dna oka i odcinka przedniego błony naczyniowej
• bardzo czytelny układ
• informacje na temat dziecięcego zapalenia błony naczyniowej oka
• zespoły maskujące i wiele innych.

Dostępność:

Ilość:

Cena: 149.00 zł 122.47 zł Do koszyka

Atlas diagnostyki cytologicznej małych zwierząt

Książka

Atlas diagnostyki cytologicznej małych zwierząt

Merlo E.M.

Diagnostyka cytologiczna, metoda szeroko stosowana w codziennej praktyce klinicznej lekarza weterynarii, opiera się na precyzyjnej identyfikacji komórek. Atlasy cytologiczne są zatem podstawowym narzędziem w praktyce weterynaryjnej. Atlas diagnostyki cytologicznej małych zwierząt zawiera bogaty zbiór obrazów przedstawiających najbardziej charakterystyczne i wyróżniające cechy różnych wzorców cytologicznych. Ponieważ rozpoznanie cytologiczne często oparte jest na drobnych zmianach, szczególną uwagę w tym atlasie poświęcono diagnostyce różnicowej, zamieszczając ryciny przedstawiające inne schorzenia o podobnym obrazie cytologicznym w celu podkreślenia ich cech różnicujących.

Dostępność:

Ilość:

Cena: 99.00 zł 81.38 zł Do koszyka
X Zamknij

Strona korzysta z plików cookies w celu realizacji usług zgodnie z Polityką prywatności. Możesz określić warunki przechowywania lub dostępu mechanizmu cookie w Twojej przeglądarce.