Moje konto

Postępowanie dowodowe przed Prezesem Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów

152.15 zł
Rabat: 26.85 zł
Cena katalogowa: 179.00 zł
Najniższa cena z ostatnich 30 dni: 152.15 zł
-+
Dodaj do ulubionych

Dostępność: 100 Bardzo dużo

Czas realizacji:
72 godziny

Średnia ocena: 0
Dodaj recenzję »

Koszt dostawy

Standardowy koszt dostawy na terenie RP od 7,99zł

Darmowa dostawa

Do darmowej dostawy pozostało: 399.00 zł

Postępowanie dowodowe przed Prezesem Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów

Autorzy Wasilewski Radek R.
Format A5
Rok wydania 2020
Wydawca C.H. Beck
Kod EAN/ISBN 9788381987448
Liczba stron 456
Postpowanie dowodowe przed Prezesem Urzdu Ochrony Konkurencji i Konsumentów

Pierwsze na rynku wydawniczym kompleksowe przedstawienie problematyki postpowania dowodowego przed polskim organem antymonopolowym, opierajcego si na przepisach OKiKU oraz na odesaniach do KPA, KPC i KPK.

Autor prezentuje wszechstronn analiz tego postpowania, uwzgldniajc przy tym zagadnienia ustrojowe i teoretycznoprawne. W publikacji omówiono m.in. instytucje prawa dowodowego (ciar dowodu czy zakazy dowodowe), zasady postpowania dowodowego, poszczególne dowody oraz szczegóowe aspekty proceduralne. Ksika opiera si nie tylko na analizie teoretycznej, lecz równie na bogatym zbiorze orzecznictwa, w tym decyzji samego Prezesa UOKiK oraz orzecze Sdu Ochrony Konkurencji i Konsumentów. Ponadto uwzgldniono dokumenty (wyjanienia) publikowane przez organ antymonopolowy.

Uwzgldnienie aspektów praktycznych czyni monografi szczególnie uyteczn dla pracowników UOKiK, adwokatów, radców prawnych i wszystkich innych osób poszukujcych merytorycznego wsparcia w zakresie postpowania dowodowego przed Prezesem UOKiK, czcego w sobie elementy procedury administracyjnej, cywilnej i karnej.
 

Nasuwa si ogólny wniosek, e Autor bardzo konsekwentnie kieruje swoje zainteresowanie na kwestie zwizane z postpowaniem dowodowym (...) Podkreli przy tym trzeba, e wywód prowadzony w rozprawie dowodzi, e Autor dokonujc egzegezy poszczególnych przepisów prawnych zamieszczonych w KPA, KPC oraz KPK, uwzgldnia swoisto procedur unormowanych w trzech kodeksach, tj. nie ogranicza si tylko do jzykowej wykadni danego przepisu, ale uwzgldnia »ducha« (ratio legis) kadego z kodeksów (...) Autor przedstawia wyniki bada szczegóowych w szerszej perspektywie, jak jest postpowanie odwoawcze i inne postpowania.

z recenzji prof. dr hab. Boeny Popowskiej

(...) za wartociowe naley uzna osadzenie rozwaa na temat postpowania dowodowego przed Prezesem UOKiK w szerszym kontekcie literatury postpowania administracyjnego i cywilnego oraz wyciganie ciekawych wniosków dotyczcych zakresu stosowania przepisów kodeksu postpowania administracyjnego i kodeksu postpowania cywilnego w postpowaniu przed Prezesem UOKiK. Jest to pierwsza tak kompleksowa i pogbiona analiza w polskiej doktrynie. Warto dodan (...) ma na przykad wyrónienie zasad postpowania dowodowego, które obowizuj w postpowaniu przed Prezesem UOKiK.

z recenzji dr. hab. Macieja Bernatta

Autorzy Wasilewski Radek R.
Format A5
Rok wydania 2020
Wydawca C.H. Beck
Kod EAN/ISBN 9788381987448
Liczba stron 456
:
:
: