Moje konto

Rękojmia i gwarancja w robotach budowlanych. Komentarz praktyczny z orzecznictwem. Przykłady klauzul umownych. Wzory pism

143.65 zł
Rabat: 25.35 zł
Cena katalogowa: 169.00 zł
Najniższa cena z ostatnich 30 dni: 143.65 zł
-+
Dodaj do ulubionych

Dostępność: 100 Bardzo dużo

Czas realizacji:
72 godziny

Średnia ocena: 0
Dodaj recenzję »

Koszt dostawy

Standardowy koszt dostawy na terenie RP od 7,99zł

Darmowa dostawa

Do darmowej dostawy pozostało: 399.00 zł

Rękojmia i gwarancja w robotach budowlanych. Komentarz praktyczny z orzecznictwem. Przykłady klauzul umownych. Wzory pism

Autorzy Bieluk Jerzy, Zadykowicz-Sokół Katarzyna
Format A5
Rok wydania 2020
Wydawca C.H. Beck
Kod EAN/ISBN 9788381985680
Liczba stron 346
Rkojmia i gwarancja w robotach budowlanych. Komentarz praktyczny z orzecznictwem. Przykady klauzul umownych. Wzory pism

Publikacja, która po raz pierwszy w kompleksowy sposób podchodzi do problemu rkojmi i gwarancji w robotach budowlanych.

Pozycja ta stanowi obszerny, a zarazem praktyczny komentarz do najistotniejszych przepisów prawnych regulujcych wspomniany problem. Wzbogacona o najnowsze, oraz najbardziej istotne dla tej materii orzecznictwo, a take liczne przykady klauzul umownych, stanowi praktyczne opracowanie, które bdzie przydatne zarówno dla praktyków, jak i teoretyków.

Cz I to praktyczny komentarz, w którym Autorzy, oprócz szczegóowego przyblienia rkojmi i gwarancji, dokonali równie ich porównania.

Ponadto omówili m.in.:

 • umow o roboty budowlane (w tym jej znaczenie, rodzaje, kwalifikacj, przedmiot, strony umowy);
 • zakres stosowania przepisów o rkojmi i gwarancji przy sprzeday do umowy o roboty budowlane;
 • wiadomo wady, podstpne zatajenie wady, obowizek weryfikacji efektu robót;
 • granice czasowe odpowiedzialnoci wykonawcy z rkojmi;
 • uprawnienie inwestora z rkojmi;
 • odpowiedzialno odszkodowawcz zwizan z realizacj uprawnie z tytuu rkojmi;
 • modyfikacje odpowiedzialnoci z rkojmi;
 • porównanie;
 • kary umowne.

Kady rozdzia publikacji opatrzony jest celnym komentarzem oraz wyselekcjonowan dla danego zagadnienia lini orzecznicz i pogldami doktryny.

Cz II publikacji to wzory pism, takie jak:

 • zawiadomienie o wadzie i terminie ogldzin;
 • wezwanie do usunicia wady – z oznaczeniem sposobu usunicia wady;
 • owiadczenie o obnieniu ceny z wezwaniem do usunicia wady;
 • owiadczenie o obnieniu ceny w zwizku nieusuniciem wady;
 • owiadczenie o odstpieniu od umowy w czci w zwizku nieusuniciem wady.

Ponadto w Czci II zawarte zostay przykadowe postanowienia umowne dotyczce gwarancji; upowanienia inwestora do wykonywania uprawnie wzgldem podwykonawców czy zabezpieczenia naleytego wykonania umowy.

O wyjtkowoci publikacji stanowi zawarcie w niej podwójnego stanu prawnego ustawy z 29.1.2004 r. – Prawo zamówie publicznych (t.j. Dz.U. z 2019 r. poz. 1843), która obowizuje do 31.12.2020 r. i zostaje zmieniona zupenie now ustaw z 11.9.2019 r. – Prawo zamówie publicznych (Dz.U. z 2019 r. poz. 2019), która wchodzi w ycie 1.1.2021 r. Jej celem jest kompleksowe uregulowanie materii zamówie publicznych stanowicych umowy o charakterze odpatnym zawierane pomidzy zamawiajcymi a wykonawcami, których przedmiotem jest nabycie przez zamawiajcego robót budowlanych, dostaw lub usug od wybranego wykonawcy.

Z przyjtego przez ustawodawc rozwizania wynika, e realnie bdziemy mieli do czynienia przez kilka lat ze stosowaniem obu reimów prawnych. Publikacja przedstawia równolegle problematyk umów o roboty budowlane w kontekcie przepisów prawa zamówie publicznych uwzgldniajc zarówno ustaw z 2004 r., jak i z 2019 r. Dziki temu rozwizaniu Czytelnicy, oprócz wiedzy co do aktualnego stanu prawnego, bd mogli zapozna si ze zmianami jakie zajd w zakresie zamówie publicznych po wejciu w ycie nowelizacji, a pozycja pozostanie dalej aktualna.

Autorzy Bieluk Jerzy, Zadykowicz-Sokół Katarzyna
Format A5
Rok wydania 2020
Wydawca C.H. Beck
Kod EAN/ISBN 9788381985680
Liczba stron 346
:
:
: