Moje konto

Metodyka pracy adwokata w sprawach cywilnych

143.65 zł
Rabat: 25.35 zł
Cena katalogowa: 169.00 zł
Najniższa cena z ostatnich 30 dni: 143.65 zł
-+
Dodaj do ulubionych

Dostępność: 100 Bardzo dużo

Czas realizacji:
72 godziny

Średnia ocena: 0
Dodaj recenzję »

Koszt dostawy

Standardowy koszt dostawy na terenie RP od 7,99zł

Darmowa dostawa

Do darmowej dostawy pozostało: 399.00 zł

Metodyka pracy adwokata w sprawach cywilnych

Autorzy Tomaszek Andrzej
Format A5
Rok wydania 2020
Wydanie 2
Wydawca C.H. Beck
Kod EAN/ISBN 9788381586559
Liczba stron 500
Metodyka pracy adwokata w sprawach cywilnych

Metodyka pracy adwokata w sprawach cywilnych to publikacja podejmujca niezwykle wan i zarazem interesujc problematyk dziaalnoci podejmowanej przez adwokata jako profesjonalnego penomocnika w sprawach cywilnych.

Niniejsze, 2. wydanie zawiera zaktualizowane orzecznictwo oraz omówienie najnowszych zmian legislacyjnychwprowadzonych m.in.:

  • projektu ustawy o zmianie ustawy – Kodeks postpowania cywilnego oraz niektórych innych ustaw (drukiem sejmowym Nr 3137), który dotyczy wprowadzenia kompleksowej reformy przewidujcej usprawnienie, uproszczenie i przyspieszenie postpowa przed sdami w sprawach cywilnych, której elementem jest m.in. zwolnienie z opat sdowych osób mniej zamonych oraz pracowników, którzy dochodz swoich praw od pracodawców, nisze koszty dla ofiar nieuczciwych sprzedawców i dla ofiar banków i „frankowiczów", a take wprowadzenie wielu rozwiza sucych rozstrzyganiu znacznej czci spraw ju na pierwszej rozprawie i skrócenie drogi obywateli do sdów – sprawy maj si toczy niedaleko miejsca ich zamieszkania, ograniczenie moliwoci przeduania postpowa, np. przez cige wnoszenie zaale, zagwarantowanie obiektywizmu postpowa poprzez automatyczne wyczenie sdziów i caych sdów w sytuacji, gdy ich bezstronno moe by kwestionowana.
  • rozporzdzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z 27.4.2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w zwizku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepywu takich danych, które w polskim porzdku prawnym jest stosowane od 25.5.2018 r.

I cz publikacji to praktyczny komentarz zawierajcy wskazówki dotyczce przygotowywania si adwokata do rozprawy oraz podejmowanej taktyki procesowej. Wszelkie uwagi na temat pracy adwokata przedstawione zostay w sposób praktyczny ze wskazaniem czynnoci podejmowanych w okrelonych sytuacjach procesowych, w toku prowadzenia spraw cywilnych. Ponadto cz ta zawiera liczne odesania do II czci publikacji – do poszczególnych wzorów pism procesowych.

Cz II publikacji to niezwykle praktyczny element tej publikacji a mianowicie wzory poszczególnych umów i pism procesowych, do których Czytelnik znajdzie odesania w czci I – praktycznym komentarzu.

Prezentowana publikacja jest skierowana przede wszystkim do modych adeptów zawodu prawniczego – adwokatów, którzy na jej podstawie mog uporzdkowa posiadan przez siebie wiedz, zrewidowa pogldy na stosowane przez siebie techniki pracy i reprezentacji klientów. Jest to take pozycja bardzo przydatna dla aplikantów adwokackich, którzy przed praktycznym wykonywaniem przyszego zawodu powinni zdoby wiedz na temat charakteru podejmowanej dziaalnoci, a take sporzdzania poszczególnych umów i pism procesowych w sprawach cywilnych i zagadnie ogólnych dotyczcych reprezentacji klienta na sali sdowej. Bdzie równie przydatna dla stron i innych uczestników postpowania cywilnego.

Autorzy Tomaszek Andrzej
Format A5
Rok wydania 2020
Wydanie 2
Wydawca C.H. Beck
Kod EAN/ISBN 9788381586559
Liczba stron 500
:
:
: