Moje konto

Mediacja w postępowaniu cywilnym

76.72 zł
Rabat: 22.28 zł
Cena katalogowa: 99.00 zł
Najniższa cena z ostatnich 30 dni: 76.72 zł
-+
Dodaj do ulubionych

Dostępność: 100 Bardzo dużo

Czas realizacji:
72 godziny

Średnia ocena: 0
Dodaj recenzję »

Koszt dostawy

Standardowy koszt dostawy na terenie RP od 7,99zł

Darmowa dostawa

Do darmowej dostawy pozostało: 399.00 zł

Mediacja w postępowaniu cywilnym

Autorzy Białecki Marcin
Format A5
Rok wydania 2012
Wydawca Wolters Kluwer
Kod EAN/ISBN 9788326416088
Liczba stron 280
Mediacja w postpowaniu cywilnym

Ze Wstpu


Celem niniejszego opracowania jest analiza instytucji mediacji jako alternatywnej metody rozwizywania sporów w polskim postpowaniu cywilnym. Przyjtym przeze mnie zaoeniem jest nie tylko koncentrowanie si na poszczególnych przepisach kodeksu postpowania cywilnego i innych aktów prawnych dotyczcych mediacji, ale przede wszystkim skupienie si na funkcji wprowadzonych rozwiza i ich utylitarnoci, z zastosowaniem dwóch podstawowych metod badawczych, a mianowicie metody dogmatycznoprawnej oraz prawnoporównawczej. Sposób prezentowanych zagadnie przedstawiony jest nie tylko z perspektywy teorii, ale take w nawizaniu do pewnych rozwiza praktycznych, szczególnie poprzez zastosowan metod komparatystyczn. Z uwagi na wieloaspektowy, a czsto wrcz interdyscyplinarny charakter publikacji, postawienie z góry okrelonych tez lub hipotez byoby zabiegiem niezwykle trudnym i z tych te wzgldów uznaem, e celowe bdzie wyraziste zasygnalizowanie spornych w doktrynie zagadnie w taki sposób, aby stay si one podoem przedstawianych konkluzji w formie wniosków bd postulatów de legeferenda.


Monografia uwzgldnia nowelizacje przepisów kodeksu postpowania cywilnego dokonan ustaw z dnia 17 grudnia 2009 r. o zmianie ustawy - Kodeks postpowania cywilnego oraz niektórych innych ustaw (Dz. U. z 2010 r. Nr 7, póz. 45), która wesza w ycie w dniu 19 kwietnia 2010 r., a take regulacje mediacji w ustawie z dnia 17 grudnia 2009 r. o dochodzeniu roszcze w postpowaniu grupowym (Dz. U. z 2010 r. Nr 7, póz. 44), która wesza w ycie w dniu 19 lipca 2010 r. oraz zmiany wprowadzone ustaw z dnia 16 wrzenia 2011 r. o zmianie ustawy - Kodeks postpowania cywilnego oraz niektórych innych ustaw (Dz. U. Nr 233, póz. 1381), która wejdzie w ycie w dniu 3 maja 2012 r.

Autorzy Białecki Marcin
Format A5
Rok wydania 2012
Wydawca Wolters Kluwer
Kod EAN/ISBN 9788326416088
Liczba stron 280
:
:
: