Moje konto

Kolizyjne aspekty zobowiązań elektronicznych. Materiały z konferencji

39.87 zł
Rabat: 11.58 zł
Cena katalogowa: 51.45 zł
Najniższa cena z ostatnich 30 dni: 39.87 zł
-+
Dodaj do ulubionych

Dostępność: 100 Bardzo dużo

Czas realizacji:
72 godziny

Średnia ocena: 0
Dodaj recenzję »

Koszt dostawy

Standardowy koszt dostawy na terenie RP od 7,99zł

Darmowa dostawa

Do darmowej dostawy pozostało: 399.00 zł

Kolizyjne aspekty zobowiązań elektronicznych. Materiały z konferencji

Autorzy Jacek Gołaczyński (red.)
Format A5
Rok wydania 2008
Wydawca Wolters Kluwer
Kod EAN/ISBN 9788375268591
Liczba stron 447

Ksika zawiera poszerzon wersj referatów wygoszonych podczas konferencji naukowej "Kolizyjne aspekty zobowiza elektronicznych", która odbya si we Wrocawiu w padzierniku 2006 r. Organizatorem konferencji byo Centrum Bada Problemów Prawnych i Ekonomicznych Komunikacji Elektronicznej (CBKE) oraz Zakad Prawa Cywilnego i Prywatnego Midzynarodowego Wydziau Prawa, Administracji i Ekonomii Uniwersytetu Wrocawskiego.

Autorzy prezentuj róne zagadnienia zwizane ze zobowizaniami elektronicznymi w prawie prywatnym midzynarodowym oraz midzynarodowym postpowaniu cywilnym. Podejmowane tematy dotycz przede wszystkim aktualnych kwestii, pojawiajcych si w obszarze prawnych uregulowa statusu i funkcjonowania mediów elektronicznych.

Spis treci: Wykaz skrótów
str. 7

Wojciech Popioek

Prawo waciwe dla umownych zobowiza elektronicznych w konwencji rzymskiej i projekcie rozporzdzenia Rzym I
str. 9

Maria Dragun-Gertner
Zagadnienia kolizyjnoprawne zwizane z elektronicznie udokumentowanymi umowami przewozu adunku morzem
str. 29

Bernadetta Fuchs
Zasada pastwa pochodzenia w dyrektywie o handlu elektronicznym i jej znaczenie dla prawa prywatnego midzynarodowego
str. 39

Bogusawa Gnela, Filip Grzegorczyk
Prawo waciwe dla konsumenckich umów zawieranych na odlego dotyczcych usug finansowych w polskim prawie prywatnym midzynarodowym
str. 61

Maria-Anna Zachariasiewicz
Zawarcie umowy w drodze elektronicznej a prawo prywatne midzynarodowe
str. 85

Natalia Baiwska
Konwencja UNCITRAL o wykorzystaniu komunikacji elektronicznej w kontraktach midzynarodowych a ustawodawstwo ukraiskie
str. 113

Andrzej Caus
Szansa unifikacji prawa waciwego dla zobowiza z "deliktów elektronicznych" w ramach Unii Europejskiej"
str. 125

Maciej Szpunar
Kolizyjnoprawne aspekty zwalczania nieuczciwej konkurencji w Internecie
str. 167

Marek wierczyski
Reklama internetowa o zasigu midzynarodowym. Zagadnienia kolizyjnoprawne
str. 193

Piotr Mostowik
Odpowiedzialno z tytuu naruszenia praw autorskich - wybrane zagadnienia kolizyjnoprawne
str. 211

Marcin Podle
Transgraniczna sprzeda leków a idea autonomicznego prawa Internetu
str. 229

Zbigniew Oko
Ochrona technicznych zabezpiecze utworów. Zagadnienia kolizyjnoprawne
str. 247

Karol Weitz
Jurysdykcyjne aspekty umownych i deliktowych zobowiza elektronicznych w wietle rozporzdzenia Rady (WE) nr 44/2001 - zagadnienia wzowe
str. 271

Damian Karwala
Dostpno przekazów internetowych jako podstawa jurysdykcji krajowej
str. 303

Przemysaw P. Polaski
Rola i znaczenie zwyczaju w transakcjach elektronicznych
str. 323

Krzysztof Gienas, Krzysztof Siewicz
Lex mercatoria cyberprzestrzeni. Licencje wolnego oprogramowania oraz zabezpieczenia techniczne
str. 349

Grzegorz mij
Kolizyjnoprawne zagadnienia ochrony firmy w Internecie
str. 381

Magorzata Ganczar
Podpis elektroniczny - kiedy zaczniemy go uywa?
str. 393

Przemysaw P. Polaski
Wprowadzenie do konwencji ONZ o kontraktach elektronicznych
str. 405

Marta Piotrowska
Sprawozdanie z konferencji "Kolizyjne aspekty zobowiza elektronicznych"
str. 439
Autorzy Jacek Gołaczyński (red.)
Format A5
Rok wydania 2008
Wydawca Wolters Kluwer
Kod EAN/ISBN 9788375268591
Liczba stron 447
:
:
: