Moje konto

Ustawa o sprzedaży konsumenckiej. Komentarz

56.14 zł
Rabat: 16.31 zł
Cena katalogowa: 72.45 zł
Najniższa cena z ostatnich 30 dni: 56.14 zł
-+
Dodaj do ulubionych

Dostępność: 100 Bardzo dużo

Czas realizacji:
72 godziny

Średnia ocena: 0
Dodaj recenzję »

Koszt dostawy

Standardowy koszt dostawy na terenie RP od 7,99zł

Darmowa dostawa

Do darmowej dostawy pozostało: 399.00 zł

Ustawa o sprzedaży konsumenckiej. Komentarz

Autorzy Pecyna M.
Format A5
Rok wydania 2007
Wydanie 2
Wydawca Wolters Kluwer
Kod EAN/ISBN 9788375260830
Liczba stron 252

Drugie wydanie komentarza do ustawy o sprzeday konsumenckiej stanowi rozwinicie i uzupenienie pogldów prezentowanych przez autork w wydaniu pierwszym. Uwzgldnione zostay zmiany stanu prawnego oraz stanowiska sformuowane w doktrynie i judykaturze. Komentarz zosta rozszerzony take o aktualne aspekty europejskie ustawy oraz rozwaania dotyczce wpywu regulacji sprzeday konsumenckiej na rozwój prawa cywilnego w zakresie skutków niewykonania bd nienaleytego wykonania zobowizania wynikajcego z umowy sprzeday, a porednio naruszenia zobowizania w ogóle.
Zaoeniem komentarza jest nie tylko propozycja wykadni obowizujcej ustawy, ale równie przyczynek do dyskusji nad zasadnoci przyjtych rozwiza oraz kierunkiem przyszej reformy prawa cywilnego.

Spis treci: 
Wykaz skrótów

Wprowadzenie

Ustawa z dnia 27 lipca 2002 r. o szczególnych warunkach sprzeday konsumenckiej oraz o zmianie Kodeksu cywilnego

Rozdzia 1. SPRZEDA KONSUMENCKA
Art. l Zakres zastosowania ustawy
Art. 2 Obowizki sprzedawcy dotyczce okrelenia treci umowy
Art. 3 Przedkontraktowe obowizki informacyjne sprzedawcy
Art. 4 Odpowiedzialno sprzedawcy z tytuu niezgodnoci towaru z umow
Art. 5 Okolicznoci wyczajce odpowiedzialno sprzedawcy za tre publicznego zapewnienia
Art. 6 Odpowiedzialno sprzedawcy za monta i tre instrukcji
Art. 7 Okolicznoci wyczajce odpowiedzialno sprzedawcy z tytuu niezgodnoci towaru z umow
Art. 8 Sekwencja uprawnie kupujcego
Art. 9 Obowizek kupujcego zawiadomienia o niezgodnoci towaru z umow
Art. 10 Termin odpowiedzialnoci sprzedawcy i uprawnie kupujcego
Art. 11 Semiimperatywny charakter postanowie ustawy
Art. 12 Regres sprzedawcy
Art. 13 Gwarancja komercjalna

Rozdzia 2. ZMIANY W PRZEPISACH OBOWIZUJCYCH I PRZEPIS KOCOWY
Art. 14 Zmiany kodeksu cywilnego
Art. 15 Wejcie w ycie ustawy

Bibliografia

Autorzy Pecyna M.
Format A5
Rok wydania 2007
Wydanie 2
Wydawca Wolters Kluwer
Kod EAN/ISBN 9788375260830
Liczba stron 252
:
:
: