Moje konto

Kodeks cywilny. Tom II. Komentarz do art. 353–626

298.36 zł
Rabat: 50.64 zł
Cena katalogowa: 349.00 zł
Najniższa cena z ostatnich 30 dni: 296.65 zł
-+
Dodaj do ulubionych

Dostępność: 100 Bardzo dużo

Czas realizacji:
72 godziny

Średnia ocena: 0
Dodaj recenzję »

Koszt dostawy

Standardowy koszt dostawy na terenie RP od 7,99zł

Darmowa dostawa

Do darmowej dostawy pozostało: 399.00 zł

Kodeks cywilny. Tom II. Komentarz do art. 353–626

Format B5
Rok wydania 2019
Wydawca C.H. Beck
Kod EAN/ISBN 9788381581400
Liczba stron 2000
 Kodeks cywilny. Tom II. Komentarz do art. 353–626

Dziea z serii Due Komentarze Becka nale do najobszerniejszych na rynku wydawniczym komentarzy omawiajcych najwaniejsze ustawy systemu prawnego. Dziki wiedzy autorów – wybitnych znawców poszczególnych dziedzin prawa – tworz one kanon literatury prawniczej. Uporzdkowana struktura tekstu, powoywanie orzecze, glos oraz literatury, rozszerzajcych okrelon tematyk, uatwiaj zdobycie wyczerpujcej wiedzy z poszczególnych dziedzin prawa.
 
Kodeks cywilny. Tom II. Komentarz zawiera wyjanienia do art. 353–626 obejmujce cz ogóln zobowiza, w której zostay poddane szczegóowej analizie wszystkie zagadnienia wchodzce w jej zakres m.in. takie jak: przepisy ogólne prawa zobowiza, wielo duników albo wierzycieli: zobowizania solidarne oraz podzielne i niepodzielne, ogólne przepisy dotyczce zobowiza umownych, bezpodstawnego wzbogacenia, czynów niedozwolonych, odpowiedzialnoci za szkod wyrzdzon przez produkt niebezpieczny, potrcenia, odnowienia i zwolnienia z dugu oraz wchodzce w zakres czci szczegóowej zagadnienia: sprzeday: rkojmi za wady, gwarancji przy sprzeday i szczególnych rodzajów sprzeday, a take zamiany, dostawy oraz kontraktacji.
 
Komentarz zosta napisany dla osób poszukujcych rozwizania praktycznego problemu prawnego. Na podstawie obserwacji praktyki identyfikuje on problemy i wskazuje rozwizania w oparciu o wiedz praktyczn, podbudowan jednak teoretycznie. Ten komentarz ,,zaczyna si tam, gdzie pojawia si problem". Publikacja zawiera szczegóowe omówienie prezentowanych zagadnie z odniesieniem do najbardziej aktualnych pogldów doktryny, a take liczne orzecznictwo i jego analiz dokonan pod ktem potrzeb praktyki. Uporzdkowana struktura tekstu, powoywanie orzecze, glos oraz literatury uatwiaj za praktykom znalezienie rozwiza problemów prawnych i zdobycie argumentów na poparcie wasnego stanowiska.
 
Autorami komentarza s prawnicy czcy wiedz teoretyczn i praktyczn: profesorowie prawa i wykadowcy Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu, a jednoczenie adwokaci i radcowie prawni. Wszyscy autorzy wywodz si z najwikszej katedry prawa cywilnego w Polsce, co gwarantuje spójno i jednolito analizy teoretycznej, której poddawane s problemy prawne pod ktem znalezienia praktycznych rozwiza.
 
Publikacja uwzgldnia najnowszy stan prawny, poddajc wnikliwej analizie wszystkie nowelizacje wprowadzone do Kodeksu cywilnego w ostatnim czasie, m.in. przez
 
ustaw z 13.4.2018 r. o zmianie ustawy – Kodeks cywilny oraz niektórych innych ustaw (Dz.U. z 2018 r. poz. 1104), która poprzez zmian treci art. 568 § 2 KC zmierza do jednoznacznego przesdzenia, e take w przypadku sprzeday konsumenckiej uywanych rzeczy ruchomych roczny termin przedawnienia roszcze z rkojmi nie moe zakoczy si przed upywem dwóch lat od dnia wydania rzeczy;
ustaw z 4.10.2018 r. o spódzielniach rolników (Dz.U. z 2018 r. poz. 2073), wprowadzajc regulacj, e przy umowach kontraktacji midzy producentem rolnym a kontraktujcym przez producenta rolnego rozumie si równie spódzielni rolników lub zwizek takich spódzielni;
ustaw z 21.4.2017 r. o roszczeniach o naprawienie szkody wyrzdzonej przez naruszenie prawa konkurencji (Dz.U. z 2017 r. poz. 1132) odnoszce si do okrelenia pocztku biegu trzyletniego terminu przedawnienia. Obecnie na równi z wiedz poszkodowanego o szkodzie i osobie zobowizanej do jej naprawienia jest traktowana moliwo uzyskania przez poszkodowanego takiej wiedzy przy zachowaniu naleytej starannoci;
Druk sejmowy 1912, który przewiduje wyduenie okresu rkojmi, co prowadzi do zapewnienia wikszej ochrony konsumentów;
Druk sejmowy Nr 2876, która poprzez uchylenie w art. 482 § 2 uzalenia danie odsetek od zalegych odsetek od wczeniejszego wytoczenia powództwa dunikowi. 
Format B5
Rok wydania 2019
Wydawca C.H. Beck
Kod EAN/ISBN 9788381581400
Liczba stron 2000
:
:
: