Moje konto

Fundusze Unii Europejskiej w gospodarce turystycznej

46.80 zł
Rabat: 15.20 zł
Cena katalogowa: 62.00 zł
Najniższa cena z ostatnich 30 dni: 46.80 zł
-+
Dodaj do ulubionych

Dostępność: 100 Bardzo dużo

Czas realizacji:
72 godziny

Średnia ocena: 0
Dodaj recenzję »

Koszt dostawy

Standardowy koszt dostawy na terenie RP od 7,99zł

Darmowa dostawa

Do darmowej dostawy pozostało: 399.00 zł

Fundusze Unii Europejskiej w gospodarce turystycznej

Autorzy red.Panasiuk Aleksander
Format B5
Rok wydania 2014
Wydawca Difin
Kod EAN/ISBN 9788379300594
Liczba stron 304
Fundusze Unii Europejskiej w gospodarce turystycznej

Ksika zostaa opracowana przez zespó autorski pracowników Katedry Zarzdzania Turystyk Uniwersytetu Szczeciskiego w ramach grantu Narodowego Centrum Nauki. Publikacja moe by wykorzystana w rodowisku akademickim, przez studentów, doktorantów, suchaczy studiów podyplomowych oraz pracowników dydaktyczno-naukowych interesujcych si problematyk rodków Unii Europejskiej. Wyniki przeprowadzonych bada powinny zainteresowa take przedstawicieli podmiotów gospodarki turystycznej, tj. przedsibiorców turystycznych, jednostek samorzdu terytorialnego wszystkich szczebli oraz organizacji turystycznych (regionalnych, lokalnych, samorzdu gospodarczego turystyki).

W ksice przedstawiono nastpujce zagadnienia:

- funkcjonowanie Unii Europejskiej oraz podstawy europejskiej polityki turystycznej;
- struktury funduszy Unii Europejskiej oddziaujce na rozwój gospodarki turystycznej;
- funkcjonowanie regionalnej i lokalnej gospodarki turystycznej, w tym analiz poziomu atrakcyjnoci turystycznej regionów;
- analiz aplikowania i wykorzystania funduszy europejskich w regionalnej gospodarce turystycznej w perspektywie finansowej na lata 2007-2013;
- efekty i kierunki wykorzystania funduszy europejskich w gospodarce turystycznej w kolejnej perspektywie finansowej Unii Europejskiej na lata 2014-2020.

Spis treci:

Wykaz waniejszych skrótów

Wprowadzenie

Rozdzia 1. Geneza, struktura i funkcjonowanie Unii Europejskiej

1.1. Historia przebiegu integracji europejskiej
1.2. Instytucje europejskie
1.3. Struktura budetu i zasady finansowania zada w Unii Europejskiej
1.4. Instrumenty polityki strukturalnej Unii Europejskiej
1.5. Przejawy integracji europejskiej w obszarze turystyki

Rozdzia 2. Europejska polityka turystyczna

2.1. Istota i zakres polityki turystycznej
2.2. Podmioty polityki turystycznej
2.2.1. Instytucje Unii Europejskiej i ich rola w turystyce
2.2.2. Polska
2.3. Instrumenty polityki turystycznej
2.3.1. Unia Europejska
2.3.2. Polska
2.4. Strategie rozwoju turystyki jako przejaw polityki turystycznej

Rozdzia 3. Regionalna i lokalna gospodarka turystyczna

3.1. Pojcie i zakres gospodarki turystycznej
3.2. Podmioty gospodarki turystycznej na szczeblach regionalnym i lokalnym
3.3. Efekty wspódziaania podmiotów gospodarki turystycznej
3.3.1. Zintegrowany produkt turystyczny
3.3.2. Konkurencja, wspódziaanie i wspópraca, kompetycja

Rozdzia 4. rodki Unii Europejskiej w regionalnej gospodarce turystycznej


4.1. Miejsce turystyki w przedakcesyjnych programach unijnych
4.2. Finansowanie przedsiwzi turystycznych z funduszy unijnych w latach 2007–2013
4.3. Turystyka w unijnych programach regionalnych

Rozdzia 5. Ocena stopnia rozwoju spoeczno-gospodarczego oraz poziomu atrakcyjnoci turystycznej regionów


5.1. Informacje spoeczno-gospodarcze dotyczce analizowanych regionów administracyjnych
5.2. Ocena poziomu atrakcyjnoci turystycznej regionów
5.2.1. Taksonomiczna miara rozwoju (TMR)
5.2.2. Taksonomiczna miara oceny atrakcyjnoci turystycznej regionów
5.2.2.1. Województwo zachodniopomorskie
5.2.2.2. Województwo lubuskie

Rozdzia 6. Funkcjonowanie podmiotów regionalnej gospodarki turystycznej

6.1. Aktywno samorzdu terytorialnego w zakresie turystyki
6.1.1. Województwo zachodniopomorskie
6.1.2. Województwo lubuskie
6.2. Dziaalno przedsibiorstw turystycznych
6.2.1. Województwo zachodniopomorskie
6.2.2. Województwo lubuskie
6.3. Dziaalno organizacji turystycznych
6.3.1. Województwo zachodniopomorskie 
6.3.2. Województwo lubuskie

Rozdzia 7. Analiza stanu aplikowania i wykorzystania rodków europejskich w regionalnej gospodarce turystycznej

7.1. Wyniki bada w gminach
7.1.1. Czynniki determinujce poziom realizowanych projektów turystycznych ze rodków UE na podstawie bada wtórnych
7.1.1.1. Województwo zachodniopomorskie
7.1.1.2. Województwo lubuskie
7.1.2. Metodyka bada pierwotnych
7.1.3. Ogólne informacje na temat aktywnoci badanych gmin w zakresie aplikacji o fundusze UE dla gospodarki turystycznej
7.1.4. Proces aplikacji o fundusze unijne i ich wpyw na rozwój spoeczno-gospodarczy w badanych gminach
7.1.5. Ocena projektów dofinansowanych ze rodków UE na rozwój gospodarki turystycznej realizowanych przez badane gminy
7.2. Wyniki bada na poziomie powiatowym 
7.2.1. Województwo zachodniopomorskie
7.2.2. Województwo lubuskie
7.3. Wykorzystanie rodków Unii Europejskiej przez przedsibiorstwa turystyczne
7.4. Wyniki bada wtórnych w organizacjach turystycznych
7.4.1. Województwo zachodniopomorskie
7.4.2. Województwo lubuskie

Rozdzia 8. Efekty i kierunki wykorzystania funduszy europejskich w regionalnej gospodarce turystycznej

8.1. Podniesienie poziomu atrakcyjnoci turystycznej
8.2. Efekty na rynku turystycznym
8.3. Analiza SWOT stanu wykorzystania rodków Unii Europejskiej w gospodarce turystycznej
8.4. Wskazania pod adresem strategii rozwoju turystyki
8.5. Modelowe rozwizania finansowania gospodarki turystycznej ze rodków UE w aspekcie perspektywy finansowej na lata 2014–2020

Zakoczenie

Bibliografia
Autorzy red.Panasiuk Aleksander
Format B5
Rok wydania 2014
Wydawca Difin
Kod EAN/ISBN 9788379300594
Liczba stron 304
Ocena:
:
:
: