Moje konto

Współczesne uwarunkowania kwantyfikacji w rachunkowości

43.78 zł
Rabat: 14.22 zł
Cena katalogowa: 58.00 zł
Najniższa cena z ostatnich 30 dni: 43.78 zł
-+
Dodaj do ulubionych

Dostępność: 100 Bardzo dużo

Czas realizacji:
72 godziny

Średnia ocena: 0
Dodaj recenzję »

Koszt dostawy

Standardowy koszt dostawy na terenie RP od 7,99zł

Darmowa dostawa

Do darmowej dostawy pozostało: 399.00 zł

Współczesne uwarunkowania kwantyfikacji w rachunkowości

Autorzy red.Micherda Bronisław
Format B5
Rok wydania 2013
Wydawca Difin
Kod EAN/ISBN 9788376418360
Liczba stron 292
Wspóczesne uwarunkowania kwantyfikacji w rachunkowoci

Rachunkowo jako system informacyjny ma za zadanie pokaza odbiorcom zewntrznym i wewntrznym prawdziwy i wierny obraz sytuacji finansowo-majtkowej danego podmiotu. Aby wypeni ten cel, niezbdny jest odpowiedni pomiar wartoci wszystkich elementów ksztatujcych ten obraz, a wic: zasobów majtkowych, operacji gospodarczych, przychodów, kosztów, wyniku finansowego. Pomiar wartoci jest nieodzown cech rachunkowoci, stanowi jej istot. Znaczenie pomiaru wartoci jest podkrelane prawie we wszystkich definicjach rachunkowoci, wskazujcych, e jako nauka stosowana koncentruje si ona na wartociowym pomiarze zjawisk gospodarczych niezbdnych dla celów informacyjnych, kontrolnych i zarzdczych. Pogbione rozwaania metod i technik pomiaru ekonomicznego, poszukiwanie w tym zakresie nowych koncepcji oraz rozszerzanie pomiaru na dziedziny dotd nim nieobjte stanowi jeden z wiodcych nurtów badawczych w rozwoju teorii i praktyki rachunkowoci. Wybór odpowiedniej podstawy wyceny, szczególnie w aspekcie promowania w regulacjach midzynarodowych rachunkowoci wyceny w wartoci godziwej, jest przedmiotem rozwaa i bada autorów na caym wiecie. Zalet opracowania jest kompleksowe, wieloaspektowe podejcie do wspóczesnych uwarunkowa kwantyfikacji w rachunkowoci, pokazanie problemów z tym zwizanych zarówno w systemie rachunkowoci, jak równie w analizie i rewizji finansowej. Poszczególne rozdziay opracowania nawietlaj problemy kwantyfikacji na rónych paszczyznach: w ujciu etycznym, w teorii rachunkowoci, w aspektach kategorii wyceny, w polityce rachunkowoci, w aspektach praktycznej wyceny, w analizie finansowej, w procedurze badania sprawozda finansowych. Reasumujc naley stwierdzi, e poruszona w opracowaniu tematyka wspóczesnych problemów kwantyfikacji w rachunkowoci, w analizie i rewizji finansowej powinna spotka si z duym zainteresowaniem zarówno wród teoretyków, jak i praktyków rachunkowoci. Jej wydanie wzbogaci rynek prac z zakresu rachunkowoci.
Autorzy red.Micherda Bronisław
Format B5
Rok wydania 2013
Wydawca Difin
Kod EAN/ISBN 9788376418360
Liczba stron 292
Ocena:
:
:
: