Moje konto

Polityka zagraniczna III RP. 20 lat po przełomie. Tom 2: Stosunki polityczne i gospodarcze

40.94 zł
Rabat: 5.06 zł
Cena katalogowa: 46.00 zł
Najniższa cena z ostatnich 30 dni: 40.94 zł
-+
Dodaj do ulubionych

Dostępność: 101 Bardzo dużo

Czas realizacji:
48 godzin

Średnia ocena: 0
Dodaj recenzję »

Koszt dostawy

Standardowy koszt dostawy na terenie RP od 7,99zł

Darmowa dostawa

Do darmowej dostawy pozostało: 399.00 zł

Polityka zagraniczna III RP. 20 lat po przełomie. Tom 2: Stosunki polityczne i gospodarcze

Autorzy red. Czechowska Lucyna, red. Bierowiec Magdalena
Format B5
Rok wydania 2011
Wydawca Wydawnictwo Naukowe Uniwersytetu Mikołaja Kopernika
Kod EAN/ISBN 9788323126218
Liczba stron 426
Polityka zagraniczna III RP. 20 lat po przeomie. Tom 2: Stosunki polityczne i gospodarcze

Oddajemy w Pastwa rce drugi tom ksiki pt.: Polityka zagraniczna III RP. 20 lat po przeomie, bdcy kontynuacj rozwaa dootyczcych koncepcji uprawiania polityki zagranicznej, jej prawnych uwarunkowa, a take spraw bezpieczestwa i kwestii polonijnych. Niniejszy wolumin koncentruje si na rzeczywistych stosunkach Rzeczypospolitej Polskiej z otaczajcym j wiatem, a zawarte w nim treci odnosz si zarówno do relacji politycznych z poszczególnymi krajami i regionami wiata, jak i do polityki gospodarczej oraz pomocowej pastwa. Ksika ta nie ma charakteru podrcznika i jej am-bicjnie jest przedstawienie wszystkich tematycznych i geograficznych aspektów wymienionych powyej zagadnie. Naley j postrzega raczej jako zbiór najciekawszych problemów, jakie towarzyszyy i wci towarzysz politycznym i gospodarczym stosunkom III RP podczas dwudziestu lat jej istnienia.
Wród zgromadzonych studiów znajduj si opracowania swym zakresem osadzone na przestrzeni ostatnich dwóch dekad i kompleksowo traktujce konkretne stosunki bi- i multilateralne oraz szczegóowe analizy wybranych, czstokro wskich kwestii wchodzcych w ich obszar. Niewtpliwym atutem publikacji jest take mnogo znakomitych orodków akademickich z caego kraju, z jakich rekrutuj si autorzy poszczególnych rozdziaów. Dziki nim ksika prezentuje rónorodne spojrzenia i szkoy badawcze.
Tom drugi publikacji, opatrzony podtytuem Stosunki polityczne i gospodarcze, zosta podzielony na dwie gówne czci, odpowiednio po trzy (wschodni, zachodni i poudniowy wektor polityki zagranicznej III RP) i dwa (polityka gospodarcza i energetyczna oraz polityka pomocowa) rozdziay w kadej z nich. Najwicej miejsca w rozdziale dotyczcym stosunków politycznych Rzeczypospolitej powicono wiziom z niestabilnym obszarem Europy Wschodniej i Zakaukazia oraz wci kontrowersyjnym relacjom polsko-niemieckim. Z kolei w rozdziale skoncentrowanym wokó gospodarczych aspektów polskiej polityki zagranicznej szczególny nacisk pooono na sukcesywnie zyskujce na znaczeniu kwestie energetyczne oraz polityk rozwojow.


Spis treci:


Lucyna Czechowska, Magdalena Bierowiec

Wstp

CZ 1. Stosunki polityczne

Lucyna Czechowska
Partnerzy strategiczni III RP

ROZDZIA 1. Wschodni wektor polityki zagranicznej III RP

Magdalena Bierowiec
Rosja w polityce zagranicznej III RP w latach 1991-2009
Krzysztof Czubocha
Polityka zagraniczna III RP w stosunku do Rosji w kontekcie czonkostwa Polski w Unii Europejskiej (UE)
Anna Kot
Obwód kaliningradzki w polskiej polityce zagranicznej 2004-2009
Antonina Kozyrska
Polsko-rosyjskie stosunki kulturalne. Bilans dwudziestolecia (1989 -2009)
Andrzej Purat
Polityka zagraniczna III RP wobec Ukrainy po 1989 roku
Jarosaw Durka
Dziaania polskiej polityki zagranicznej w stosunkach z Biaorusi w latach 1991-2009
Natalia Cwicinskaja
Ramy prawnotraktatowe wspópracy polityczno-spoecznej Polski a Re publiki Modowa

ROZDZIA 2. Zachodni wektor polityki zagranicznej III RP

Katarzyna Grysiska-Jarmula
Polityka zagraniczna III RP wobec Niemiec
Jarosaw Flakowski
Polityka zagraniczna III RP a problem wysiedlenia Niemców z Polski po 1945 roku. Debata publiczna w latach 1999-2004
Sebastian Zaborowski

Polityka historyczna w polityce zagranicznej III RP - casus stosunków polsko-niemieckich
Agata Lorenczewska
Stosunki polsko-izraelskie po 1989 roku

ROZDZIA 3. Poudniowy wektor polityki zagranicznej III RP


Krzysztof Olszewski
Polsko-rumuskie partnerstwo strategiczne. Geneza i perspektywy na przyszo
Renata Podgórzaska
Determinanty polskiej polityki zagranicznej wobec Bakanów Zachodnich
Przemysaw Adamczewski
Kaukaz Poudniowy w polskiej polityce zagranicznej
Joanna Piechowiak-Lamparska
Polityka zagraniczna prezydenta RP wobec Gruzji w latach 2007-2009.
Gruzja a bezpieczestwo energetyczne Polski


CZ 2. Stosunki gospodarcze

ROZDZIA 4. Polityka gospodarcza i energetyczna


Mariusz Jastrzb
Marzenia o nowym planie Marshalla. Stosunki gospodarcze Polski z za-granic u pocztków III Rzeczpospolitej
Joanna Roso-muda
Zagraniczna polityka ekonomiczna a bezporednie inwestycje zagraniczne w Polsce
Micha Piechowicz
Polityka energetyczna Unii Europejskiej i jej wpyw na polityk zagraniczn Polski
Micha Paszkowski
Polska wobec projektu rurocigu Odessa-Brody-Pock (1997-2007)

ROZDZIA 5. Polityka pomocowa

Hanna Dumaa
Pomoc rozwojowa w polityce zagranicznej RP
Mateusz Smolaga
Polska jako wschodzcy donator Oficjalnej Pomocy Rozwojowej
Wojciech Spirewski
Midzynarodowa pomoc rozwojowa jako instrument polskiej polityki zagranicznej
Joanna Dobrowolska-Polak
Formowanie polskiej polityki solidarnoci midzynarodowej

Noty o autorach
Autorzy red. Czechowska Lucyna, red. Bierowiec Magdalena
Format B5
Rok wydania 2011
Wydawca Wydawnictwo Naukowe Uniwersytetu Mikołaja Kopernika
Kod EAN/ISBN 9788323126218
Liczba stron 426
Ocena:
:
:
: