Moje konto

Dwa dwudziestolecia gospodarki rynkowej w Polsce

64.28 zł
Rabat: 18.67 zł
Cena katalogowa: 82.95 zł
Najniższa cena z ostatnich 30 dni: 64.28 zł
-+
Dodaj do ulubionych

Dostępność: 101 Bardzo dużo

Czas realizacji:
48 godzin

Średnia ocena: 0
Dodaj recenzję »

Koszt dostawy

Standardowy koszt dostawy na terenie RP od 7,99zł

Darmowa dostawa

Do darmowej dostawy pozostało: 399.00 zł

Dwa dwudziestolecia gospodarki rynkowej w Polsce

Autorzy Włudyka Tadeusz
Format A5
Rok wydania 2008
Wydawca Wolters Kluwer
Kod EAN/ISBN 9788375269222
Liczba stron 370

W krajach, w których gospodarka rynkowa od stuleci ma ugruntowan pozycj prawn i ekonomiczn, a ustawodawstwo i polityka gospodarcza kolejnych rzdów, wsparte wiadomoci i praworzdnoci obywateli, nastawione s na pragmatyczn cigo z niewielkimi korektami przy zmianach bdcych efektem demokratycznych wyborów parlamentarnych, zdarzaj si "jedynie" kryzysy o charakterze koniunkturalnym. Takiego racjonalnego "scenariusza" trudno doszuka si w przypadku Polski, której historia notuje tylko dwa okresy gospodarki rynkowej. Jedynie dwa dwudziestolecia - bez normalnej w sensie cigoci dziejów wymiany pokole i akumulacji materialnej, a wrcz przeciwnie, z ogromnymi stratami ludzkimi i materialnymi, zarówno z powodu "zego ssiedztwa", jak i pojataskiego "porzdku". Zarówno w pierwszym, jak i drugim dwudziestoleciu toczyy si (i tocz) spory na temat systemu gospodarczego i polityki pastwa. Koniec drugiego dwudziestolecia to zarówno czonkostwo w Unii Europejskiej, jak i otwarcie na rynek globalny. Jest wic nadzieja graniczca z pewnoci, e bdzie to utrwala gospodark rynkow w Polsce, ale czy to jest dekretowana w Konstytucji Rzeczypospolitej z 1997 roku w artykule 20 "spoeczna gospodarka rynkowa"?"

Tadeusz Wudyka

 

Spis treci: 
Wprowadzenie
str. 9
Rozdzia I
Dwudziestolecie midzywojenne (1918-1939)
str. 13
1. Dyskusje doktrynalne
str. 13
"Trzecia droga" w doktrynach ekonomicznych
str. 17
Myl gospodarcza obozu narodowego w okresie midzywojennym. Pokolenie "starych"
str. 30
"Moda" myl narodowa
str. 32
"Droga porednia" programem gospodarczym Stronnictwa Narodowego
str. 39
Etyka systemu
str. 44
Wasno i struktura gospodarcza
str. 46
Rolnictwo
str. 52
Rynek i pienidz
str. 53
Stosunki midzynarodowe
str. 56
Nacjonalizm
str. 57
2. Etatyzm a gospodarka rynkowa
str. 60
Literatura
str. 69
3. Instytucje rynku kredytowego
str. 70
Polski rynek w okresie midzywojennym
str. 90
Gieda w Warszawie
str. 112
Premiowa (4-procentowa) poyczka dolarowa III serii
str. 122
Poyczka konsolidacyjna (4-procentowa) z 1936 roku
str. 123
Pastwowa (5-procentowa) Poyczka Konwersyjna z 1924 roku
str. 125
Poyczka (5-procentowa) Konwersyjna Kolejowa z 1926 roku
str. 126
Wewntrzna (4,5-procentowa) Poyczka Pastwowa 1937 roku
str. 126
Papiery procentowe banków
str. 127
Papiery procentowe Banku Gospodarstwa Krajowego
str. 127
Papiery procentowe Pastwowego Banku Rolnego
str. 130
Papiery procentowe Banku Akceptacyjnego S.A.
str. 131
Papiery procentowe Polskiego Banku Komunalnego S.A.
str. 132
Listy zastawne Towarzystw Kredytowych Ziemskich
str. 134
Kredyt dugoterminowy
str. 142
Pastwowy rynek kredytowy
str. 146
Prywatny rynek kredytowy
str. 153
Towarzystwa kredytowe ziemskie
str. 155
Towarzystwa kredytowe miejskie, banki komunalne i banki hipoteczne
str. 162
Towarzystwo Kredytowe Przemysu Polskiego
str. 165
Specyfika polskiego rynku kredytowego
str. 170
4. Znaczenie PKO dla rynku kredytowego w II Rzeczypospolitej
str. 185
Pastwowe instytucje oszczdnociowe na ziemiach polskich przed 1919 rokiem
str. 186
Ustrój organizacyjno-prawny Pocztowej Kasy Oszczdnoci
str. 190
Formy pocztkowe
str. 190
Formy uksztatowane
str. 196
Ubezpieczenia
str. 200
Dziaalno Pocztowej Kasy Oszczdnoci w latach 1919-1939
str. 201
Obrót oszczdnociowy
str. 201
Obrót oszczdnociowy 1925-1938
str. 204
Obrót czekowy
str. 206
Dziaalno ubezpieczeniowa PKO
str. 208
Interes komisowy
str. 209
Akcja propagandowa PKO: "Oszczdzajcie"
str. 211
Akcja kredytowa
str. 214
"Rynek sztywny"
str. 214
Bank Polska Kasa Opieki
str. 218
5. Likwidacja rynku kredytowego w PRL i próby jego reaktywowania
str. 223
róda i literatura
str. 236
Rozdzia II
Transformacja gospodarcza w III Rzeczypospolitej (1989-2004) i restytucja prawa wasnoci
str. 244
1. Procesy legislacyjne lat 1989-2001
str. 245
2. Prawo dziaalnoci gospodarczej - rys historyczny
str. 287
Samorzd terytorialny
str. 291
Ochrona konkurencji
str. 293
3. Proces akcesyjny
str. 310
Nauka i badania
str. 317
Telekomunikacja i technologie informacyjne
str. 317
Edukacja, ksztacenie i modzie
str. 321
Kultura i polityka audiowizualna
str. 321
Polityka przemysowa
str. 322
Mae i rednie przedsibiorstwa
str. 323
Wspólna polityka zagraniczna i bezpieczestwa
str. 324
Prawo spóek
str. 324
Ochrona konsumentów i zdrowia
str. 325
Statystyka
str. 326
Stosunki zewntrzne
str. 327
Unia celna
str. 328
Swobodny przepyw towarów
str. 329
Polityka konkurencji
str. 330
Unia Gospodarcza i Walutowa
str. 332
Ryboówstwo
str. 335
Energia
str. 335
Polityka spoeczna i zatrudnienie
str. 338
Dialog spoeczny
str. 341
Polityka transportowa
str. 341
Swobodny przepyw kapitau
str. 343
Swobodny przepyw osób
str. 343
Prawa obywatelskie
str. 344
Wzajemne uznawanie kwalifikacji zawodowych
str. 346
Koordynacja systemów zabezpieczenia spoecznego
str. 346
Kontrola finansowa
str. 347
rodowisko
str. 349
Wymiar sprawiedliwoci i sprawy wewntrzne
str. 350
Podatki
str. 352
Polityka regionalna
str. 354
Budet i finanse
str. 355
Rolnictwo
str. 356
Literatura
str. 361
Rozdzia III
Globalizacja i jej skutki spoeczno-gospodarcze zarys problematyki)

str. 363
Literatura
str. 368
Streszczenie
str.369
Autorzy Włudyka Tadeusz
Format A5
Rok wydania 2008
Wydawca Wolters Kluwer
Kod EAN/ISBN 9788375269222
Liczba stron 370
Ocena:
:
:
: